Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 17 ΙουλίουdsporouTακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης, με κυριότερα θέματα τα ακόλουθα:

1.Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού ΤαμείουΠόρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 3865/11-6-2014 εγγράφου παραιτήσεως του προέδρου του.

2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Αναμόρφωση Π/Υ του). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου & Δ.Λ.Τ.Π.). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Πόρου (Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης προϋπ//σμού 1ου τριμήνου 2014) (Εισηγητές κ.κ. Ε. Κουτουζή – Χ. Χίος).

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2014 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Κατανομή ποσού γιά λειτουργικές δαπάνες σχολείων) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2014 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Κατανομή ποσού γιά πληρωμή σχολικού τροχονόμου) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2014 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή ποσού γιά επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8.Αξιολόγηση Δημοτικών Υπαλλήλων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 
Σχολιάστε