Συνεδρίαση του Δ.Σ. Πόρου την Τρίτη 21/6IMG_0582Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 21 Ιουνίου  2016 και ώρα 18:00 στο κτίριο Συγγρού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

 

1.Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016). (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).

 

2.Καθορισμός χώρου συνεδρίασης για παρουσίαση απολογισμού πεπραγμένων Δήμου Πόρου ετών 2014 και 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. της ΕΤΑΠ και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής κ. Καίκας Γεώργιος).

 

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 124/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (περί επαναψήφισης στοχοθεσίας Δ.Λ.Τ.Π. έτους 2016). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

5.Έγκριση απολογισμού Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

 

6.Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016, καθώς και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έως ώρα 03:00 για το ΚΥΕ του κ. Βλάχου Αθανάσιου. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).
Σχολιάστε