Συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. την Παρασκευή 20 ΜαρτίουdltΤακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  20  Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Πόρου,   για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επαναδιάθεση Πιστώσεων Πολυετών Υποχρεώσεων.
 2. Διάθεση πίστωσης Κ.Α. υποχρεωτικών δαπανών που λαμβάνονται στην αρχή κάθε έτους.
 3. Διάθεση παγίας προκαταβολής 1.000,00€ από τον Κ.Α.80.8251
 4. Σύμβαση με εταιρεία αντιρρύπανσης
 5. Επιστροφή χρημάτων στον κ. Αντ. Μανωλάκη σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2015 Απόφαση Δ.Σ.
 6. 6. Διάθεση πίστωσης 196,80€ από τον Κ.Α 00.6111για αμοιβή της δικηγόρου κ. Παρασκευής Παπαδοπούλου για την υπόθεση ΤΣΜΕΔΕ
 7. Διάθεση πίστωσης 500.00€ από τον Κ.Α 6224.0001 για έξοδα ταχυμεταφοράς του γραφείου.
 8. Διάθεση πίστωσης για απόδοση ποσοστού στις ναυτιλιακές εταιρείες
 9. Διάθεση Πίστωσης 1.000,00€ από τον Κ.Α 6262.0003 για συντήρηση και επισκευή στοιχείων ηλεκτροφωτισμού της ΧΖΛ.
 10. Διάθεση πίστωσης 5000,00€ από τον Κ.Α. 6262.0009 Συντήρηση και Επισκευή Πυλώνων παροχών Λιμένος
 11. Διάθεση πίστωσης 500.00€ από τον Κ.Α 6662.0011 για προμήθεια υλικών

αναβάθμισης ρευματοληπτών.

 1. Διάθεση πίστωσης 10.000,00€ από τον Κ.Α.7135.0018 για προμήθεια πυλώνων προς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σκαφών.
 2. Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ από τον Κ.Α.7312.0007 για εγκατάσταση πυλώνων στο νέο Λιμάνι Πόρου, προς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σκαφών
 3. Παραχωρήσεις χώρων ΧΖΛ για το έτος 2015 στους παρακάτω που υπέβαλαν αιτήσεις:

α. Ηλιάδης Ευάγγελος

β. Δουζίνας Ματθαίος

γ. Σε όσους άλλους υποβάλουν αιτήσεις μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης

Εισηγητής των  α/α   1 έως 8 και 14  θεμάτων  ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πόρου και για 9 έως 13 Ο Γραμματέας Α. Δημητριάδης..
Σχολιάστε