Συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. Πόρου την Παρασκευή 23/10IMGP0822Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Πόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2015 της Τρίτης Τριμηνίας.

2. Διάθεση πίστωσης 12.300,00€ και ανάθεση της σύνταξης μελέτης « Χωροθέτηση Νέου Καταφυγίου Σκαφών Αναψυχής εντός της ΧΖΛ στην Περιοχή ΠΕΡΛΙΑΣ».

3. Διάθεση πίστωσης 300.00€ από Κ.Α. 10.6414.0001 για μεταφορά με λέμβο των υλικών των φραγμάτων αντιρρύπανσης της θάλασσας.

4. Διάθεση πίστωσης 1.000,00€ από τον Κ.Α.10.6262.0008 για συντήρηση και επισκευή λοιπών Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

5. Διάθεση πίστωσης 2.400,00€ από τον Κ.Α. 10.6262.0012 για συντήρηση και επισκευή προβλητών ΧΖΛ.

6. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Έτους 2014.

7. Τοποθέτηση ταμπελών σήμανσης απαγόρευσης αγκυροβολίας.

Εισηγητής των θεμάτων ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πόρου .
Σχολιάστε