Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 30/12dsporouΤακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

 

1.Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Πόρου έτους 2014. (Εισηγητής κ. Χίος Χρήστος).

 

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ (προϋπολογσμός 2014). (Εισηγήτρια κ. Κουτουζή Ελένη).

 

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ (Ο.Π.Δ.  έτους 2014). (εισηγήτρια κ. Κουτουζή Ελένη).

 

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Πόρου (προϋπολογισμός έτους 2014). (Εισηγήτρια κ. Μητσιοπούλου Σταμ.).

 

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Πόρου (Ο.Π.Δ. 2014). (εισηγήτρια κ. Μητσιοπούλου Σταμ.).

 

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 124/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (προσλήψεις ορισμένου χρόνου). (Εισηγητής κ.Δήμαρχος).

 

7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (προϋπολογισμός έτους 2014). (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 

8.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 147/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου ( Ο.Π.Δ. έτους 2014). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 

9.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 150/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (αναμόρφωση Π/Υ έτους 2013). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 
Σχολιάστε