Συνεδρίαση Δ.Λ.Τ. την Παρασκευή 3 ΑπριλίουIMG_3162Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Πόρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1 η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
  2. Διάθεση πίστωσης 6.000,00 από Κ.Α. 10.6117.0009 για παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης σκαφών στο Λιμένα Πόρου.
  3. Διάθεση πίστωσης 1.000,00€ από τον Κ.Α.6262.0008 για συντήρηση και επισκευή λοιπών λιμενικών εγκαταστάσεων.
  4. Διάθεση πίστωσης 200,00€ από τον Κ.Α. 6613.0001για προμήθεια 30 μπλοκ εισπράξεων Λιμενικών Τελών.
  5. Διάθεση πίστωσης 1.000,00€ από τον Κ.Α.7135.0008 για προμήθεια υλικού τροχαίας, προς κάλυψη αναγκών Λιμεναρχείου.
  6. Μεταβίβαση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αναστασίου Σωτηράκη στον Ιάσωνα Σωτηράκη.
  7. Παραχωρήσεις χώρων ΧΖΛ για το έτος 2015 στους παρακάτω που υπέβαλαν αιτήσεις:

α. Μωροπούλου Μαρίας για κατάστημα Malibu dar

β. Μουρζούκου Ευαγγελίας για Εστιατόρειο στο Νεώριο

γ. Λούζη Ευάγγελου για περίπτερο Πλατείας Ηρώων

δ. Σε όσους άλλους υποβάλουν αιτήσεις μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης.

Εισηγητής των θεμάτων ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πόρου .
Σχολιάστε