Στις 31/1/2016 η Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους


Εικόνα0295ΤΟ Δ.Σ του ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ συγκαλεί Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων το Οργανισμού  την Κυριακή 31-1-2016 στις 11:00 το πρωί στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης 
1ον¨΄ Απολογισμός 2015
2ον    Προϋπολογισμός 2016
3ον    Ρύθμιση οφειλών  ΔΕΗ
4ον    Αντικατάσταση καταδυόμενης αντλίας στην θέση ‘ΜΠΟΥΝΤΡΙ’
5ον    Διάφορα θέματα που θα προταθούν
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις   7-2-2016 στον ίδιο τόπο και ώρα
Ο δήμος Πόρου ως εποπτεύουσα αρχή παρακαλείται να αποστείλει εκπρόσωπο.
Τις εργασίες της Γ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη του ΤΟΕΒ.Σχολιάστε