Στις 17/12 θα συζητηθεί από το Δ.Σ. το θέμα του ΒΙΟΚΑdsporouΣε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης,  θα συζητηθεί το θέμα του ΒΙΟΚΑ.  Συγκεκριμένα,  θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2013 (Εισηγήτρια κ. Μανωλοπούλου Αλικη).

2. Λήψη απόφασης ύστερα από έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.243758/4532/10-12-2013 του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δ. Κατσικάρη με θέμα «Μελέτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου και μονάδας βιολογικού καθαρισμού Πόρου – Γαλατά» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Ενσωμάτωση Ο.Π.Δ. – Πινάκων στοχοθεσίας 5Α  των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πόρου στο Ο.Π.Δ. – Πίνακας στοχοθεσίας του Δήμου Πόρου (Εισηγήτρια κ. Μανωλοπούλου Αλίκη).
Σχολιάστε