Σε 24 δόσεις η εξόφληση οφειλών προς τους Δήμουςo Σάββας Αθανασίου

Οικονομική «ανάσα» θα δώσει στους δοκιμαζόμενους από την κρίση πολίτες και επιχειρηματίες το άρθρο 9, παρ. 6 του πολυνομοσχεδίου – σκούπα του υπ. Εσωτερικών…
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» («Καλλικράτης 2»), σύμφωνα με την οποία χιλιάδες οφειλέτες των δήμων θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους (υπό προϋποθέσεις).
Από τον επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» κ. Σάββας Ν. Αθανασίου έγινε η εξής δήλωση:
Για μία ακόμα φορά δικαιωθήκαμε, αλλά δυστυχώς, οι έχοντες την δημοτική εξουσία στον Δήμο Τροιζηνίας εξακολουθούν να αγνοούν την γνώση της μειοψηφίας και να αυτοσχεδιάζουν. Ήρθε το σχέδιο νόμου, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των οφειλών των δημοτών προς τους ΟΤΑ και αποκαθιστά τα πράγματα από την αυθαίρετη ερμηνεία των νόμων και των νομικών γνωμοδοτήσεων. Έτσι, προβλέπεται η αποπληρωμή των οφειλών σε 24 μήνες με ελάχιστη καταβολή των 100 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 του πολυνομοσχεδίου – σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» («Καλλικράτης 2»), οι οφειλέτες των δήμων θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους (υπό προϋποθέσεις).
Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ. 6., που «επεκτείνει» την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 για τη ρύθμιση των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, χιλιάδες οφειλέτες των δήμων με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 10.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 75.000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν ευνοϊκής ρύθμισης: η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι -κατ’ εφαρμογή του Ν. 4038/2012- 100 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων 24.
Ειδικότερα αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι «με την προτεινόμενη στην παράγραφο 6 διάταξη επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 για την ρύθμιση των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών ή νομικών προσώπων προς το ελληνικό δημόσιο και για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ. Εξουσιοδοτούνται επίσης οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών να ρυθμίσουν κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στους ΟΤΑ. Με τη προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας των ΟΤΑ να εισπράξουν τα έσοδά τους όπως εξάλλου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν διευκολύνοντας παράλληλα τους οφειλέτες να διακανονίσουν τις οφειλές με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η καταβολή τους στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης».
Μετά από αυτή την εξέλιξη όσοι δημότες μας έχουν λάβει ειδοποιήσεις για εξόφληση των οφειλών τους, να γνωρίζουν ότι θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το σχέδιο νόμου».
Σχολιάστε