Πρόστιμα από το Λιμεναρχείο Πόρου και την Περιφέρεια Αττικής για τον ΒιολογικόΔύο διοικητικές ποινές προστίμου 400 ευρώ (σύνολο 800 ευρώ) επέβαλε με τις υπ’ αριθμ. 1 και 2/531.3/2012 αποφάσεις του στις 26 και 31 Ιουλίου ο Λιμενάρχης Πόρου Παύλος Ρέντας, στον Δήμαρχο Δημήτρη Στρατηγό για διαρροές λυμάτων που σημειώθηκαν τη θάλασσα στις 6 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2012.

Επίσης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 83240/5231/12 έγγραφό της, ενημέρωσε το Δήμο Πόρου ότι προέβη στην έναρξη της διαδικασίας επιβολής προστίμου κατά του Δήμου Πόρου εξαιτίας της όχλησης και δυσοσμίας που προκαλεί στους κατοίκους του Νεωρίου η λειτουργία του αντλιοστασίου Α4.1 του δικτύου του Βιολογικού.
Σχολιάστε