Πρόσληψη προσωπικού από τη ΔΗ.Κ.Ε.Πdimos porouΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πόρου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, με την εξής ειδικότητα:

Α. ΥΕ Καθαριστριών – Οικογενειακών Βοηθών, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών, χωρίς ιδιαίτερα κύρια προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις έως τις 15/6: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ή β) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180-20.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ή στο τηλέφωνο 2298029099.

Για την πλήρη ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα εδώ.
Σχολιάστε