Πρόσληψη καθαριστή -στριας για το 1ο Δημοτικό Σχολείο ΠόρουΟ πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου κ. Πέτρος Μπαϊκούσης ανακοινώνει ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου θα προβεί στην πρόσληψη καθαριστή-στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01-01-2013 έως 30-6-2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου-ης (Έντυπο θα δοθεί από το Σχολείο).
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2012, όπου 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας στο Δήμο Πόρου.
6. Βεβαίωση ανεργίας
7. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας ως καθαριστή-στριας, εφόσον υπάρχει.
8. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων, β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και γ) ότι δεν εργάζονται με σύμβαση καθαρισμού σε ισχύ (Έντυπο θα δοθεί από το Σχολείο).
9. Όποιο άλλο δικαιολογητικό δείχνει την οικονομική και οικογενειακή του-της κατάσταση (πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής νοσοκομείου για αναπηρία τέκνου άνω του 70% κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 17/12/2012 στο γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9.00΄έως 12.00΄. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 22980 22388.
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ says:

    Με ποια κριτήρια έγινε η πρόσληψη της καθαρίστριας αυθημερόν;…. Ας απάντηση κάποιος αρμόδιος;;;;;;;

Σχολιάστε