Πρόσληψη ενός ατόμου από τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.dimos porouΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πόρου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, με την εξής ειδικότητα:

Α. ΠΕ Γυμναστών, μερικής απασχόλησης (3 ώρες ανά ημέρα), ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως 31-8-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ή β) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180-20.

H ΔΗ.Κ.Ε.Π. θα δέχεται αιτήσεις έως και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο Δήμο, στη ΔΗ.Κ.Ε.Π. και στο site του Δήμου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ή στο τηλέφωνο 2298029099.

Οι ενδιαφερόμενοι διαβάστε περισσότερα εδώ.
Σχολιάστε