Πρόσκληση για υπαγωγή των οφειλετών του Δήμου Πόρου στη ρύθμιση 100 δόσεωνIMGP4084Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εντατικοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα εισπρακτικής πολιτικής, με στόχο την άμεση ενίσχυση των εσόδων του Δήμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του και η εκτέλεση αναγκαίων αναπτυξιακών δαπανών και καλεί όλους του οφειλέτες ληξιπρόθεσμων οφειλών να υπαχθούν άμεσα στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015 (ρύθμιση 100 δόσεων).  Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η 26η Μάϊου 2015 και σε αυτή μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των βεβαιωμένων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών προς τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι οποίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις ως εξής:

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλαγή 100%
 • Από 2 έως και 5 δόσεις, απαλλαγή 90%
 • Από 6 έως και 10 δόσεις, απαλλαγή 80%
 • Από 11 έως και 20 δόσεις, απαλλαγή 75%
 • Από 21 έως και 30 δόσεις, απαλλαγή 70%
 • Από 31 έως και 40 δόσεις, απαλλαγή 65%
 • Από 41 έως και 50 δόσεις, απαλλαγή 60%
 • Από 51 έως και 60 δόσεις, απαλλαγή 55%
 • Από 61 έως και 70 δόσεις, απαλλαγή 50%
 • Από 71 έως και 80 δόσεις, απαλλαγή 45%
 • Από 81 έως και 90 δόσεις, απαλλαγή 40%
 • Από 91 έως και 100 δόσεις, απαλλαγή 30%

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 20€.

 

Ενημερώνουμε ότι, βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου, θα αποσταλούν ειδοποιητήρια διακοπής υδροδότησης σε όλες τις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων ληξιπρόθεσμων λογαριασμών και ανεξαρτήτως ποσού, με 10ήμερη προθεσμία εξόφλησης/ρύθμισης. Μετά το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα προβαίνει χωρίς καμία νέα ειδοποίηση σε αποσύνδεση υδρομετρητών, με δυνατότητα επανασύνδεσης μόνο μετά την εξόφληση/ρύθμιση της οφειλής και την υποβολή του προβλεπόμενου τέλους επανασύνδεσης (24,6€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Αντίστοιχη εφαρμογή θα έχουν στο εξής και όλες οι υπόλοιπες υποχρεωτικές διαδικασίες κατοχύρωσης του Δήμου (ατομική ειδοποίηση, φραγή ΑΦΜ, μέτρα κατάσχεσης) για όλες τις κατηγορίες ληξιπρόθεσμων οφειλών (ενοίκια, κοινόχρηστοι χώροι, τέλη).
Σχολιάστε