Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον Πόροdimos porouΟ Δήμος Πόρου, εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιεί η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΄΄Αντίρροπον΄΄ για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.
Συγκεκριμένα προκηρύσσει θέσεις: για 2 άτομα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί ή ΠΕ Κοινωνιολόγος και 9 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τις 24 Ιανουαρίου
έως και 4 Φεβρουαρίου 2013. (Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο pdf).

Ο Δήμος Πόρου συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων» με τη συνεργασία ΜΚΟ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο του προγράμματος με βάσει τους ειδικούς πίνακες μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταρτίζονται πίνακες και γίνεται έλεγχος από τον Α.Σ.Ε.Π. και εν συνεχεία προκύπτει ο τελικός πίνακας κατάταξης, βάσει του οποίου γίνoνται οι προσλήψεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι η κάρτα ανεργίας και για τις περιπτώσεις ειδικοτήτων τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο Δήμος μας θα ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του με Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του www.poros.gov.gr και στις τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες όσον αφορά τα σχετικά προγράμματα που αφορούν την περιοχή μας.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή τα τρέχοντα προγράμματα στις ιστοσελίδες:
1.Αντίρροπον ΑμΚΕ www.antirropon.gr
2.Tου Επιχειρησιακού Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)
3. Της Περιφέρειας Αττικής για ΄΄Κοινωφελή Εργασία΄΄ στο www.patt.gov.gr
Σχολιάστε