Προκήρυξη για θέση καθαρίστριας στο Γυμνάσιο ΠόρουkatharΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΠΟΡΟΥ, με την υπ’ αριθμό 7/9-6-14  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015, στο παρακάτω Σχολείο αρμοδιότητάς της:

Γυμνάσιο ΠΟΡΟΥ

Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΠΟΡΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2013.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)

5.Βεβαίωση ανεργίας

6. Εντοπιότητα

7  Υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι δεν εργάζονται με σύμβαση εργασίας σε ισχύ

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στην Διευθύντρια του ανωτέρω Σχολείου, από Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γυμνάσιο Πόρου (τηλ 2298022393)

 

Η  Πρόεδρος

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Πόρου

 

 Κογιώνη Βασιλική 

 
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. 360 ΜΟΙΡΕΣ says:

    Φήμες λένε ότι η θέση είναι κλισμένη από μια καθαρίστρια που τράβηξε την προσοχή πριν από τις εκλογές

Σχολιάστε