Πρακτική άσκηση σπουδαστών στο Δήμο ΠόρουΜε πρωτοβουλία του Δήμου Πόρου και την υπ. αριθμ. 11/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πόρου οριστικοποιήθηκαν με κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄ 2863/24.10.2012) 4 θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στον Δήμο Πόρου.
Όπως ανακοινώνεται από το Γραφείο Τύπου του Δήμου, το 1ο εξάμηνο πρακτικής άσκησης αρχίζει από τον Νοέμβριο του 2012.
Για τον λόγο αυτό καλούνται οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας, να υποβάλουν αιτήσεις στον Δήμο Πόρου.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Πόρου κατά το τρέχον έτος 2012 και για τα επόμενα έτη.
Στην ανακοίνωση που υπογράφεται από την Αντιδήμαρχο Ματούλα Μητσιοπούλου, τονίζεται πως η δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης στον Δήμο Πόρου έχει σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική αξία για τους ασκούμενους και τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται σημαντική υποβοήθηση στη λειτουργία του Δήμου Πόρου.
Σχολιάστε