Παραίτηση – διαμαρτυρία του Πέτρου ΚαρυστινούkaristinosΤην παραίτηση του, από τη θέση του διευθυντή του Γυμνασίου Γαλατά, υπέβαλε ο εκπαιδευτικός και καλλιτέχνης κ. Πέτρος Καρυστινός, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεση του στην εντολή του Υπουργείου Παιδείας, που υποχρεώνει τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων να εφαρμόσουν την εγκύκλιο για την αυτοαξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο, ο υπουργός Παιδείας, έδωσε εντολή στους Διευθυντές σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002,  υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας.

Ακολουθεί το κείμενο της παραίτησης του κ. Καρυστινού:

«Όπως σας είναι γνωστό, μας κοινοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘ η με αριθμό 190089/Γ1/ 10-12-13 εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ και την ευθύνη υλοποίησή της από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων με την επιστημονική / παιδαγωγική στήριξη των Σχολικών Συμβούλων και τη διοικητική υποστήριξη των Διευθυντών Διευθύνσεων. Επίσης στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, που ορίζονται οικειοθελώς με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ενώ οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εποπτεύουν και συντονίζουν την όλη διαδικασία. Όπως όριζε το τυπικό της διαδικασίας, στις………. συνήλθε ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Γαλατά, προκειμένου να σχηματιστούν και να οριστούν οι ομάδες εργασίας στα πλαίσια της ΑΕΕ. Ωστόσο οι συνάδελφοι, συνεπείς στις αποφάσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά αλλά και της ΟΛΜΕ, αρνήθηκαν ομόφωνα τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας. Οι λόγοι της άρνησής τους έχουν καταγραφεί στην με αριθμό…..πράξη του Συλλόγου Καθηγητών. Κατόπιν τούτων, στις 24 Μαρτίου 2014 μάς κοινοποιήθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 44375/Γ1 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΑΙθ, σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας όφειλαν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου να έχουν συγκροτήσει και να έχουν στελεχώσει οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας για την εφαρμογή της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες. Λόγω της αντίδρασης που ακολούθησε δόθηκε νέα καταληκτική προθεσμία για τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00.

Για όλα λοιπόν τα προαναφερθέντα και επειδή μια τέτοιου είδους ενέργεια από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ακυρώνει τον θεσμικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως αυτός ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, επειδή μετατρέπει σε μονοπρόσωπο παιδαγωγικό φορέα διοίκησης το σχολείο, παρακάμπτοντας τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, επειδή οι διευθυντές των σχολείων έχουν επιλεγεί με νομικό πλαίσιο το οποίο επικαλείται συγκεκριμένη εγκύκλιος (ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ Β 1340 2002, άρθρο 37, παρ. 15 «Αρμοδιότητα προϊσταμένων, διευθυντών, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ»), ώστε να εκτελούν αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, όταν συγκαλούνται νόμιμα και όχι το αντίστροφο, επειδή οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων με ομοφωνία ή πλειοψηφία για μη συγκρότηση «ομάδων εργασίας» αποτελούν «απόφαση» μη συγκρότησης ομάδων εργασίας με συγκεκριμένο σκεπτικό και όχι «αδυναμία» συγκρότησης, επειδή η ανάγκη προστασίας του κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας στα σχολεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρωτίστως για εμάς τους Διευθυντές, επειδή η όλη διαδικασία ενέχει και την περίπτωση προσωπικής μου δίωξης από τους συναδέλφους εξαιτίας της επιβολής ενός μέτρου που οι ίδιοι έχουν κατηγορηματικά αρνηθεί, επειδή η δεδομένη μη ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τέτοιας βαρύτητας και ευθύνης έρευνες και αξιολογήσεις εγκυμονεί κινδύνους για λανθασμένες εκτιμήσεις-βαθμολογήσεις που μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών,

Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνω ότι είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω αποτελεσματικά στη διατήρηση του δημοκρατικού κλίματος στο χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευτούν οι συλλογικές διαδικασίες, σεβόμενος παράλληλα και τις αποφάσεις του οργανωμένου κλάδου, δεν είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω σε μια αμφισβητούμενης νομιμότητας πρακτική, η οποία βρίσκει αντίθετο το σύνολο των συναδέλφων μου τόσο στο σχολείο όσο και γενικότερα και με τον τρόπο αυτό να έρθω σε ρήξη με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μου, και ζητώ να δεχθείτε την παραίτηση μου από την θέση του Διευθυντή Γυμνασίου Γαλατά.

Ο Διευθυντής

Καρυστινός Πέτρος – ΠΕ08»
Πηγή: http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D#ixzz2yfeoIwRe
Comments (33)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Σπυρος says:

  ενα ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ, Πετρο

 2. Γιάννης Γκούμας says:

  Δηλαδή για άλλη μία φορά κάποιος υπουργός παραβαίνει το νόμο και εκδίδει ΥΑ κόντρα σε άρθρο του. (Ο νόμος μιλάει για οικειοθελείς δημιουργίες ομάδων και η ΥΑ μιλάει για επιβεβλημένες δημιουργίες ομάδων.

  Υπουργός της κυβέρνησης και να τηρήσει νόμο της βουλής; Να πέσει φωτιά να μας κάψει…..

 3. Πάνος Θεοχάρης says:

  Εγώ δεν θα πω μπράβο, αλλά θα τονίσω πόσο λυπηρό και νοσηρό είναι το φαινόμενο.

  Οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Αποφάσισε το συνδικαλιστικό τους όργανο “όχι” και το εφαρμόζουν. Και φυσικά στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός είναι υπεράνω νόμων και κυβερνήσεων.

  Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά είναι έρμαιο των συνδικαλιστών. “Όχι” αυτοί ? λύση εκ των πλαγίων η κυβέρνηση που βέβαια αφού είναι εκ των πλαγίων, έχει και προβλήματα.

  Υπεύθυνη δεν είναι όμως η κυβέρνηση, είναι οι ίδιοι οι καθηγητές και οι συνδικαλιστές τους.

  Ως πολίτης που υπήρξα βέβαια μαθητής, δεν μπορώ να δεχθώ ότι όλοι οι καθηγητές είναι άξιοι. Υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα καθηγητές αξιολογότατοι, όπου προσπαθούν να κάνουν αυτό που αγαπούν ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αλλά υπάρχουν και άλλοι παντελώς ακατάλληλοι, όπου έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί χρόνια τώρα από τα σχολεία, γιατί η ανικανότητας τους έχει αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά, κοινώς στην κοινωνία.

  Έτσι διαβάζοντας το “είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω αποτελεσματικά στη διατήρηση του δημοκρατικού κλίματος στο χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευτούν οι συλλογικές διαδικασίες” απογοητεύομαι.

  Θα προτιμούσα καθηγητές και δντες που πάνω από τις συλλογικές τους διαδικασίες θα έβαζαν το επίπεδο διδασκαλίας που προσφέρεται στα παιδιά. Θα ήθελα να διαβάσω “είμαι διατεθειμένος να προστατέψω τους μαθητές και να βοηθήσω αποτελεσματικά στην βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας τους, προκειμένου να βελτιώσουμε την ίδια την κοινωνία”.

  Δυστυχώς όμως έτσι έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε ως χώρα, για να προστατέψουμε τους τεμπέληδες, τους ανίκανους και τους ακατάλληλους που ζημιώνουν τα ίδια τα παιδιά μας, προτιμάμε να τα διαλύουμε όλα, στο όνομα του “δημοκρατικού κλίματος” και του συνδικαλισμού.

  Τέλος να τονίσω ότι δεν γνωρίζω τον κ. Πέτρο Καρυστινό, ούτε και τους καθηγητές του Γυμνασίου Γαλατά, ώστε να ασκήσω κριτική στο πρόσωπο τους και στην διδασκαλική τους ικανότητα. Η κριτική μου είναι προς την συνδικαλιστική τους νοοτροπία.

 4. B.T. says:

  Διαβασα ένα. Άρθρο του Δρυμιωτη στην Καθημερινη σημερα με τιτλο “δασκαλε που διδασκες”(και νομο δεν εκρατεις) ,που ξεκινα με το γεγονος οτι οι εκπαιδευτικοι ενω αξιολογουν τους μαθητες αρνουνται οι ιδιοι να αξιολογηθουν…και καταληγει με το ποσα ξοδευονται στα φροντηστηρια και στα ιδιαιτερα (και ξενων γλωσσων)….
  Τωρα στο θεμα…Καταρχην η εκπαιδευση δεν ειναι μια δημοκρατικη διαδικασια!
  Ποιος ρωτησε τοσα παιδια αν θελουν να πανε σχολειο ,ποια μαθηματα θελουν να κανουν ,αν θελουν τον ταδε δασκαλο η τον δεινα, ποσες ωρες κλπ…
  Ποιος ρωτησε αν οι δασκαλοι θελουν να διδαξουν σ’αυτο το σχολειο η στο αλλο,αν. ” αντεχουν” τον καθε μαθητη και τη συμπεριφορα που φερνει απο το σπιτι του, αν μπορει να αντιμετωπισει τις ιδιαιτεροτητες καθε μαθητη…
  Μπαινουν ολοι(μαθητες και δασκαλοι) σε ενα κτιριο στις 8 το πρωι και ο θεος βοηθος μεχρι το σχολασμα….
  Κτιρια που ειναι καινουρια και μπαζουν νερα ,αυλες που ειναι διπλα σε αιθουσες , υλικοτεχνικη υποδομη σε αθλια κατασταση , δασκαλοι που αγαοουν αυτο που κανουν , δασκαλοι που ειναι κοντα στη συνταξη, δασκαλοι που αδιαφορουν ,διευθυντες που συμπληρωνουν φορμες και στατιστικα κλπ
  Αμ τα μαθηματα…απο που να ξεκινβσσι κανεις; Ας τα πουν οι δασκαλοι…
  Κι ερχεται το κερασακι της ΑΕΕ… Πολυ θα ηθελα να ξερω ποια ειναι τα κριτηρια κι αν ξερει καποιος ας γδαψει δυο αραδες.
  Θα μπορουσα να γραψω κι αλλα , αλλά ειμαι υπερ της αξιολογησης..
  Θελω να πει καποιος τα συκα-σύκα και τη σκαφη-σκαφη!
  Δε θελω αλλο να αυτοαξιολογειται ο δασκαλος απο μονος του( και αν!)
  Δε θελω να σκασω ενα σκασμο λεφτα για φροντηστηρια. Δε θελω αλλο συνδικαλισμο. Θελω οι γονεις να εχουν λογο.
  Το σχολειο ειναι μια μικρογραφια της κοινωνιας κι οπως ξερετε στην κοινωνια υπαρχει αδικια και ατυχια και ο νομος της πλειοψηφιας…
  Τελος μια ερωτηση…γιατι οι εκπαιδευτικοι δεν εφτιαξαν αυτες τις ομαδες ετσι ωστε να μην φερουν σε δυσκολη θεση τον συναδελφο τους;

 5. —-Τελος μια ερωτηση… γιατι οι εκπαιδευτικοι δεν εφτιαξαν αυτες τις ομαδες ετσι ωστε να μην φερουν σε δυσκολη θεση τον συναδελφο τους;—-

  Η απάντηση σας έχει ήδη δοθεί, αλλά δεν την προσέξατε. Υπάρχει στο κείμενο της παραίτησης του κ. Καρυστινού: «Ωστόσο οι συνάδελφοι, συνεπείς στις αποφάσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά αλλά και της ΟΛΜΕ, αρνήθηκαν ομόφωνα τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας.»

  Όσο για την “αξιολόγηση” γενικότερα, η αξιόλογηση με ποσόστωση όπως προτείνεται από τους …εγκέφαλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ακυρώνει την έννοια της λέξης.

  “Αξιολόγηση” μ’ αυτούς τους όρους δεν είναι παρά ένας μανδύας για νέες απολύσεις και διαθεσιμότητες.

 6. —-Πάνος Θεοχάρης: Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά είναι έρμαιο των συνδικαλιστών.—-

  Kαι ένας ολόκληρος λαός είναι έρμαιο μιας κυβέρνησης-οπερέτας που φυλλορροεί.

 7. Σπυρος says:

  Στον κυριο ΒΤ σε γενικες γραμμες απαντησε η Κατερινα Σ.Μ. Θα ηθελα να προσθεσω μονο οτι το εκπαιδευτικο προγραμμα οριζεται απο την εκαστοτε διοικηση του υπουργειου η οποια φροντιζει να το αλλαζει με την συχνοτητα που μοιραζονται τα χαρτια στο μπλακ-τζακ ….και με τις ιδιες πιθανοτητες επιτυχιας. Οι εκπαιδευτικοι ειναι τουλαχιστον αναλωσιμοι σ ολη αυτην την διαδικασια. Ναι υπαρχουν καποιοι μη ικανοι αλλα η ποσοστωση δεν ειναι απαντηση.
  Παμε τωρα στον κ Θεοχαρη. Απο που ν αρχισω?
  Ας αρχισω απο μια ερωτηση. Κ.Θεοχαρη τι δουλεια κανετε και ποσες δουλειες συνολικα εχετε κανει? Γιατι σε οποιο θεμα και να προκυψει γραφετε με ενα υφος παντογνωστη που μπροστα του ολοι οι υπολοιποι εχουν αγνοια.
  Λοιπον για να σας ενημερωσω για ορισμενα πραγματακια. Σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ τα συνδικαλιστικα οργανα εχουν ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ λογο στην ληψη αποφασεων. Αν δεν το πιστευετε ρωτηστε τι γινεται στην Αμερικη(ναι, την χωρα του ακρατου καπιταλισμου)στην Γερμανια, στην Γαλλια, στην Αγγλια,στην… (προσθεστε οποια χωρα θελετε απο την αγαπημενη σας δυση)Οι συνδικαλιστες δεν εχουν λογο στην Κολομβια, στο Περου, στις χωρες της υποσαχαριας Αφρικης και σε αλλα μερη που προφανως ειναι ο παραδεισος σας.
  Σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ υπευθυνη για τις αποφασεις της και για την χρηστη διοικηση ειναι η κυβερνηση. Τις ευθυνες τις αποποιουνται και τις ριχνουν στο λαο κυβερνητες οπως ο Πινοσετ, ο Βιντελα, ο Ιντι Αμιν Νταντα, ο Μομπουτου και αλλοι παρομοιοι.
  Οσες φορες οι καθηγητες οι φοιτητες κλπ μιλησαν για σοβαρη παιδεια αντιμετωπιστηκαν με ΜΑΤ (οπως δηλαδη θα επρατταν και οι προαναφερομενοι) απο την σοβαρη σας κυβερνηση (κλαπ, κλαπ, κλαπ-χειροκροτημα για την … σοβαροτητα)και οι αποφασεις παρθηκαν απο καποιον ξεκουδουνο υπουργο που δεν ηξερε την τυφλα του απο το θεμα που τον ειχαν βαλει να λυσει. Ποιον να θυμηθουμε? Τον Σπηλιωτοπουλο, τον Κοντογιαννοπουλο,την Γιαννακου, τον Αρσενη,τον Σουφλια? Οποιος κι αν εγινε υπουργος σ αυτο το τοσο κρισιμο υπουργειο, ειχε τοση σχεση με την παιδεια οση κι ο φαντης με το ρετσινολαδο
  Οσον αφορα σ αυτο που λετε για τους αξιολογοτατους καθηγητες που προσπαθουν που προσπαθουν να κανουν αυτο που αγαπουν, δεν το κανουν ακομα και κατω απο αντιξοες συνθηκες. Το κανουν ΜΟΝΟ κατω απο αντιξοες συνθηκες. Εχει φροντισει γι αυτο η αγαπημενη σας κυβερνη$η.
  Φυσικα και οταν διαβαζετε το “είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω αποτελεσματικά στη διατήρηση του δημοκρατικού κλίματος στο χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευτούν οι συλλογικές διαδικασίες”απογοητευεστε. Πανε οι παλιες καλες εποχες που οποιος ελεγε κατι τετοιο θα εκανε μονιμο τουρισμο στον Αη Στρατη.
  Οσον αφορα στο “είμαι διατεθειμένος να προστατέψω τους μαθητές και να βοηθήσω αποτελεσματικά στην βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας τους, προκειμένου να βελτιώσουμε την ίδια την κοινωνία”, ενα τεραστιο κομματι των εκπαιδευτικων το κανει και χωρις την συμβουλη σας, χωρις να το διατυμπανιζει.Οι μεγαλοστομιες αλλωστε ειναι προνομιο των εκαστοτε κυβερνωντων.
  Προφανως ζειτε σε καποιο αλλο ηλιακο συστημα πιστευοντας οτι η χωρα οδηγηθηκε εδω οοοοχι απο αυτους που διαχειριζοταν τοσα χρονια τις τυχες της, καταληστευοντας την, αλλα απο τους εργαζομενους και τους συνδικαλιστες της. Ελπιζω οτι αυτο το λετε χαριν -αποτυχημενου-αστεισμου
  Τελος θελετε να τονισετε οτι δεν γνωριζετε τον κυριο Καρυστινο αλλα παρ ολα αυτα τον κριτικαρετε. Δεν ξενιζει κανεναν χρηστη του ιντερνετ (στο νησι) αυτο. Μια ζωη το κανετε με οσους διαφωνουν με την αποψαρα σας
  Ξερω ξερω, ειμαι κομμουνι, βρωμομαρξιστης, αναρχικος και τρομοκρατης Γιαυτο και για να σας βγαλω απ τον κοπο να τα ξαναγραψετε αυτα θα σας συμβουλεψω να απευθυνθειτε σε καποιον ειδικο πριν ξαναπαρασυρθειτε απο τις μονομανιες σας

 8. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ says:

  Υπαρχουν αντρες.μπραβο!

 9. evaggelia says:

  Ποτε δεν καταλαβα γιατι οι δημοσιοι υπαλληλοι ειναι υπερανω της οποιασδηποτε αξιολογησης, την στιγμη που σε ολο τον Δυτικο κόσμο το μεροκαματο σου πρεπει να το παραγεις αλλιως πρεπει βρεις κατι αλλο να κανεις. Τι ειναι αυτο που τους κανει μοναδικούς;; Πόσο αντεχουμε ακομα να πληρωνουμε ανεπαρκή ατομα; Στον Πόρο, σε αστυνομια, λιμενικο, σχολεια κλπ υπαρχουν τουλαχιστον 10 ατομα που στον Ιδιωτικο τομέα θα ηταν τουλαχιστον λιγοι για να μην πω τιποτα πιο βαρυ. Γιατι αυτοι πρεπει να πληρωνονται απο το συνολο; Το μονο που θα δεχομουν ειναι οτι το κρατος πρεπει να προσπαθησει να τους ενταξη εκει που μπορουν να λειτουργησουν και να ΠΑΡΑΓΟΥΝ.

 10. Dimdim says:

  Θεοχάρη αγόρι μου είσαι τελικά χαζός για να γράφεις με το ονοματεπώνυμο σου.

  Φτιάξε και εσύ ένα fake account, και γράφει ότι γουστάρεις, και ρίχνε κανένα γαλλικό, έτσι κι αλλιώς το επίπεδο εδώ μέσα είναι εξαιρετικά χαμηλό.

  Τι κι αν γκρινιάζεις που το “moderation” των μηνυμάτων είναι μόνο υπέρ της Αλλαγής Πορείας, και αυτοί που κάνουν το moderation το ίδιο επίπεδο έχουν, και πνευματικό, και ηθικό.

  Έγραψες 5 αράδες και είπες τις θέσεις σου με προσοχή μην προσβάλλεις κανέναν, και έρχεται ο άλλος επειδή δεν του αρέσουν οι θέσεις του, και σε προσβάλει προσωπικά, γιατί προφανώς αυτή είναι η διαγωγή του, γιατί προφανώς δεν έχει επιχειρήματα.

  Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι ο ίδιος δημόσιος υπάλληλος, μπορεί και δάσκαλος, και η σκέψη ότι κάποιος μπορεί να τον κρίνει αν είναι ικανός ή όχι, είναι πέραν της φαντασίας του.

  Δεν έχει σημασία που σε κατηγορούν για το αν έχεις άποψη για τα πάντα, κάποιοι έχουν άποψη και αυτοί για τα πάντα, και επειδή πιστεύουν ότι μόνο αυτοί κατέχουν την μία και μοναδική αλήθεια, θεωρούν ότι μπορούν να έχουν άποψη για τον συμπολίτη προσωπικά.

  Σπύρο,

  Στις πολιτισμένες χώρες, όταν ο άλλος γράφει την γνώμη του, απαντάς επί της γνώμης του, δεν κοιτάς να τον μειώσεις προσωπικά για να μειώσεις την αξία της γνώμης του, δεν του γράφεις ότι χρειάζεται γιατρό γιατί διαφωνείς μαζί του.

  Στις πολιτισμένες χώρες συζητούν πολιτισμένα, κάτι που δεν γίνεται εδώ μέσα, που ο κάθε Σπύρος, Μπρεχτ και άλλα trolls επιτίθενται προσωπικά σε όποιον διαφωνεί με την Αλλαγή Πορείας.

  Στις πολιτισμένες χώρες, όταν κατεβαίνεις στο “τραπέζι” του διαλόγου, κατεβαίνεις για να κάνεις διάλογο. Εδώ μέσα κάποιοι κατεβαίνετε για να βρίσετε τους άλλους, στον χώρο του συνδικαλισμού κατεβαίνουν μια ζωή, ζητώντας ως όρο για να κατέβουν ότι δεν θα κάνουν καμία υποχώρηση (κοινώς όχι σε μειώσεις μισθού, απολύσεις, κλπ).

  Στις πολιτισμένες χώρες οι συνδικαλιστές δεν υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που δεν δουλεύουν και επωφελούνται την δουλειά των άλλων.

  Στις πολιτισμένες χώρες τα παντοδύναμα συνδικάτα αποδέχονται μειώσεις προσωπικού και μισθών, προκειμένου να μην κλείσει ο εργοδότης και βρεθούν όλοι μαζί στο δρόμο. Δες τι έγινε στις αεροπορικές εταιρείες μετά την 11/9, δες τι έγινε μετά το 2008 στις αυτοκινητοβιομηχανίες.

  Στις πολιτισμένες χώρες, οι δημόσιοι υπάλληλοι αξιολογούνται και απολύονται. Στα Αγγλικά ονομάζονται public servant, υπηρέτης του κοινού. Στην Ελλάδα το κοινό είναι υπηρέτης τους…

  Στις πολιτισμένες χώρες δεν απεργούν κάθε τρεις και λίγο. Τους ενδιαφέρει ο εργοδότης να επιβιώνει και δεν τα διαλύουν όλα.

  Στις ΗΠΑ που ανέφερες, το πολύ δυνατό συνδικάτο των αεροελεγκτών επί Ρέιγκαν καθήλωσε όλα τα αεροπλάνα. Μετά από 2-3 μέρες ήταν απλά όλοι άνεργοι.

  Στο Ηνωμένο Βασίλειο επί Θάτσερ, η σιδηρά κυρία ξεκίνησε το πρόγραμμα των Πυρηνικών εργοστασίων ρεύματος, για να αποδυναμώσει τα πανίσχυρα συνδικάτα των μεταλλωρύχων. (και κάπου εκεί ξεκίνησε και η συζήτηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και κατά μία θεωρεία όλο αυτό ήταν στημένο από την ίδια την Θάτσερ).

  Στις πολιτισμένες χώρες ο αγώνας είναι μέσα στην εργασία και όχι στο πεζοδρόμιο. Αυτό που έγραψες για τα ΜΑΤ για τους δάσκαλους, είναι εξωφρενικό, δεν γίνεται η βελτίωση της διδασκαλίας από το πεζοδρόμιο.

  Προσωπικά πιστεύω ότι ναι την τελική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, γιατί όταν τα συνδικάτα την εκβίαζαν, ποιος ξεχνάει το κατέβασμα των διακοπτών στην ΔΕΗ, ποιος ξεχνάει το μετρό όπου απεργούσαν κάθε μέρα διαφορετικά 100-200 άτομα και το μετρό ήταν ακινητοποιημένο και όλοι οι άλλοι πληρωνόντουσαν, και ποιος ξεχνάει τον πρόεδρο των εργαζομένων του Μετρό όπου του ξέφυγε μια μέρα το “έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2009” όταν όλοι οι άλλοι τρώγαμε μειώσεις ?

  Στην εκπαίδευση σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμησης όλοι οι συνδικαλιστές είναι αντίθετοι. Τα ΑΕΙ μας είναι για τα μπάζα, ενώ ο φασισμός της άκρας αριστεράς βασιλεύει, και εμείς μιλάμε για “άσυλο” και χώνουμε το κεφάλι στο χώμα για να μην βλέπουμε την πραγματικότητα.

  Άχρηστους δασκάλους και καθηγητές είδαμε όλοι μας, είτε εμείς, είτε τα παιδιά μας, είτε τα αδέρφια μας και οι φίλοι μας. Γιατί πρέπει να τους πληρώνουμε ?

  Γιατί εγώ αν είμαι άχρηστος στην δουλειά μου θα πάω σπίτι, ενώ ο δημόσιος υπάλληλος απλά θα περιμένει να πάρει σύνταξη ?

  Γιατί το παιδί μου να πέσει σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να το διδάσκει ? Γιατί όχι μόνο να την πληρώνω από τους φόρους μου, αλλά να ζημιώνομαι και δεύτερη φορά με την ζημιά που κάνει στο παιδί μου ?

  Είναι απαράδεκτο να μην θέλουν οι δάσκαλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογούνται.

  Είναι απαράδεκτη η ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, και ότι άλλο συνδικαλιστικό όργανο θέλουν, να μην δέχεται καμία αξιολόγηση. Αν δεν τους αρέσει το σύστημα της κυβέρνησης, ας προτείνουν το δικό τους.

  Είναι απαράδεκτο τα συμβούλια των καθηγητών να λένε όχι στην αξιολόγηση, όπως είναι απαράδεκτο ο δντης να αρνείται να γίνει αξιολόγηση, βρίσκοντας τρόπους να το αποφύγουν.

  Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε 2 κατηγορίες εργαζόμενων πολιτών σε αυτή την χώρα.

  Δεν γίνεται (ειδικά μέχρι πρότινος) οι δημόσιοι υπάλληλοι να αμείβονταν περισσότερα από τους ιδιωτικούς, και να μην αξιολογούνται ποτέ, να μην κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους, και το μόνο που αρκούσε ήταν να δίνουν το παρών. Δεν γίνεται να έχουμε μια κατηγορία προνομιούχων εργαζομένων.

  Ότι δικαιολογία και να προβάλει ο Χ δντής, ο Υ δάσκαλος, για να μην αξιολογηθεί, είναι απαράδεκτη.

  Να γίνουμε ένα κράτος επιτέλους όπου οι άριστοι θα προχωρούν, και όχι οι τεμπέληδες.

  Α, και για να το ξαναγράψω, να γίνουμε μια κοινωνία όπου θα έχουμε την παιδεία να καταλάβουμε τι σημαίνει κριτική σε απόψεις, και τι σημαίνει κριτική στο πρόσωπο, γιατί τα trolls εδώ μέσα έχουν έλλειψη παιδείας.

 11. B.T. says:

  Ο καθε συλλογος διδασκοντων που δεν αποφασιζει να δημιουργησει αυτες τις ομαδες ,ριχνει το μπαλακι στο διευθυντη του σχολειου ο οποιος ” εντελλεται” να κανει τη “βρωμικη “δουλεια η να παραιτηθει. Επισης θα βρεθει καποιος που θα την κανει τελικα…
  Επισης αναρωτιεμαι… στον πολιτισμενο κοσμο , πως διοριζονται οι δασκαλοι; πως αξιολογουνται και πως χρηματοδοτειται το σχολειο; οι συνδικαλιστες εκει λαμβανουν αποφασεις και εδω ειναι ” γραμμενοι”; Εκει δε γινονται αξιολογησεις;
  Τελος οσοι ειστε κατα της αξιολογησης μην ανησυχειτε ,μεχρι να κανουν τις ομαδες εργασιας , να τα αποστειλλουν, να φτασουν στους αρμοδιους, να μπουν υπογραφες , δηλαδη μεχρι να γινει ο,τι πρεπει να γινει θα εχουν περασει αρκετα χρονια κι εμεις θα εχουμε βγει στη συνταξη…

 12. —- Ο καθε συλλογος διδασκοντων που δεν αποφασιζει να δημιουργησει αυτες τις ομαδες ,ριχνει το μπαλακι στο διευθυντη του σχολειου ο οποιος ” εντελλεται” να κανει τη “βρωμικη “δουλεια η να παραιτηθει. —-

  B.T., η κυβέρνηση είναι που ρίχνει το μπαλλάκι στους Διευθυντές, πάλι δεν προσέξατε τι γράφει το κείμενο:

  – Στις 10-12-13 εγκύκλιος στην οποία «αναφέρεται ότι η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, που ορίζονται οικειοθελώς με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων»

  – Στις 24 Μαρτίου 2014 «κοινοποιήθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας όφειλαν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου να έχουν συγκροτήσει και να έχουν στελεχώσει οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας».

  Όπως μπορείτε να δείτε, από τις ημερομηνίες και από την διευκρινιστική-τελεσίγραφο, δεν είναι οι σύλλογοι διδασκόντων που πετούν το μπαλάκι.

 13. LoveTrizinia says:

  Παραιτήσου και από καθηγητής αν θέλεις να στείλεις ένα πιο δυνατό μήνυμα.
  Εννιά στους δέκα καθηγητές έχετε μάθει στη τεμπελιά και τρέμετε την οποιαδήποτε αξιολόγηση.Οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που υποβάλλονται καθημερινά σε αξιολόγηση τι πρέπει να πούνε?
  Αλλά τι περιμένεις που αυτοί που τρέμουν την αξιολόγηση είναι μπροστάρηδες στις καφετέρειες του Πόρου και πουθενάδες στην οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα που θα μπορούσε να αφυπνίσει τη νέα γενειά της Τροιζηνίας.Βλέπεις αυτή δε πληρώνεται από το κράτος…
  ΥΓ Θα έπρεπε να ντρέπεστε που ανθούν τα φροντιστήρια αυτό δείχνει πόσο ανεπαρκείς είστε όλοι εσείς που δε θέλετε να αξιολογηθείτε…

 14. Σπυρος says:

  Δεν προκειται να χαρακτηρισω στο συνολο της την απαντηση του κ.Dimdim γιατι δεν θα του αρεσει.
  Παμε ομως στα επιμερους.
  1) ο κ Θεοχαρης το “γαλλικο” του το ριχνει σε σταθερη βαση σε οποιον δεν του αρεσει η γνωμη του. Μια μικρη αναζητηση στις απαντησεις του θα σας πεισει
  2)Ευτυχως που δεν προσβαλε κανεναν, χαρακτηριζοντας την κατασταση λυπηρη και νοσηρη και λεγοντας για ανθρωπους που δεν γνωριζει προσωπικα “Δυστυχώς όμως έτσι έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε ως χώρα, για να προστατέψουμε τους τεμπέληδες, τους ανίκανους και τους ακατάλληλους που ζημιώνουν τα ίδια τα παιδιά μας, προτιμάμε να τα διαλύουμε όλα, στο όνομα του “δημοκρατικού κλίματος” και του συνδικαλισμού” (copy-paste απ τα γραφομενα του)
  3)Στην Αμερικη για μεταναστης ειμαι, οσο κι αν δεν βολευει αυτο το προφιλ που θελετε να μου αποδωσετε
  4)ο ΜΟΝΟΣ σ αυτο το σαιτ που εχει γνωμη και “γνωση” για τα παντα και μαλιστα διαρκως απαξιωτικη για οποιον εχει διαφορετικη αποψη ειναι ο κ. Θεοχαρης. Και παλι ενα ψαχτηρι θα σας βοηθησει.
  5) στον κυριο Θεοχαρη απαντησα ΦΡΑΣΗ-ΦΡΑΣΗ στα γραφομενα του πραγμα που προφανως και δεν με χαρακτηριζει σαν troll (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%BB_%28%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%29)
  6)Προφανως δεν εχετε καταλαβει την εννοια και την αναγκαιοτητα του συνδικαλισμου παγκοσμιως. Γιατι “δουλεια” του συνδικαλισμου ειναι το να μην γινουν μειωσεις μισθων, απολυσεις κλπ. Εκτος αν προτιματε μια κατασταση εργοδοτικης ασυδοσιας χωρις αντιλογο Αυτο ομως δεν συναδει με την υπαρξη πολιτισμενων χωρων.
  7)Ρωτηστε πρωτα να μαθετε ποια ηταν τα συνταξιοδοτικα προγραμματα της Boing, της Ford κλπ για τις απολυσεις για τις οποιες μιλατε, ρωτηστε ποιο ειναι το επιδομα ανεργιας που δινεται (32.000$/τον χρονο εδω που ειμαι)Οσο για τον αν ενδιαφερονται οι εργαζομενοι για τον εργοδοτη τους, μαλλον δεν εχετε δει ταμια να σταματαει στην μεση τον λογαριασμο για lunch-break(μου ετυχε πριν 3 μερες και δεν διαμαρτυρηθηκε κανεις απ την ουρα, γιατι το θεωρησαν φυσικο)
  8)Μια και αναφερθηκατε στην πολυ καλη φιλη και συμπαραστατρια του Πινοσετ, Margaret Thatcher, θα σας θυμησω το “ding, dong the witch is dead” με το οποιο πανηγυριζαν στους δρομους, οι Βρεττανοι για τον θανατο της.Ενα ψαχτηρι στο youtube θα σας δωσει και την εικονα του
  9)Ο εργασιακος αγωνας ΠΑΝΤΟΥ γινεται στον δρομο (Γαλλοι σιδηροδρομικοι,Βελγοι ψαραδες,ig metall στην Γερμανια, φορτηγατζηδες στην Αμερικη,Τelefonica στην Ισπανια ειναι μερικα μονο παραδειγματα)Προφανως δεν παρακολουθειτε διεθνη ειδησεογραφια ή αλλαζετε καναλι οταν εχει τετοια θεματα. Το γιαπωνεζικο μοντελο διαμαρτυριας ειναι ανεκδοτο για τους υπολοιπους λαους και ουτως η αλλως αναφερεται σε μια διαφορετικη κουλτουρα απο την δυτικη.
  10)Θα συμφωνησω οτι δεν γινεται βελτιωση της διδασκαλιας απο το (ματωμενο) πεζοδρομιο
  11)Προφανως θεωρειτε οτι για την κριση φταινε μονο οι κατοικοι της χωρας.Σωστα. Ποιος εργαζομενος δεν πηρε μιζες απ την (οποια) Siemens, ποιος δεν ξεπουλησε τα παντα μπιρ-παρα, ποιος δεν υπογραψε χαριστικες συμβασεις, ποιος δεν εστησε υπερκοστολογημενες Ολυμπιαδες κλπ? Εμεις οι αχρηστοι φταιμε που πηραμε στο λαιμο μας τις αθωες κυβερνησεις.
  12)Απο ποτε οι αξιολογησεις γινονται με το συστημα της ποσοστωσης? Ποιοι ειναι αυτοι φωστηρες που πιστευουν οτι απολυοντας πχ 20%(τυχαιο νουμερο) των εργαζομενων στην εκπαιδευση θα λυσουν το προβλημα της. Δειτε πρωτα πως ειναι σχεδιασμενα τα εκπαιδευτικα συστηματα ανα την Ευρωπη, μαθετε πρωτα οτι δεν υπαρχουν αλλου υπουργοι που ν αλλαζουν καθε τρεις και λιγο τα συστηματα, μαθετε για την συνδιαμορφωση της εκπαιδευσης και μετα τα ξαναλεμε. Οσον αφορα στο αν υπαρχουν αχρηστοι εκπαιδευτικοι, ναι, οντως υπαρχουν. Σε καμμια περιπτωση ομως το συστημα αξιολογησης που επιβαλλει η κυβερνηση χωρις διαλογο με τους εκπαιδευτικους δεν μπορει να λυσει το προβλημα.
  13) η φραση και μονο “Ότι δικαιολογία και να προβάλει ο Χ δντής, ο Υ δάσκαλος, για να μην αξιολογηθεί, είναι απαράδεκτη” την οποια μαλιστα βαζετε σε χωριστη παραγραφο δειχνει την διαθεση σας να ακουσετε τα επιχειρηματα των αλλων.
  14)φυσικα και ο αχρηστος δημοσιος υπαλληλος πρεπει να παει στο σπιτι του, μονο που η ασυλια του ειναι αποτελεσμα της ψηφοθηριας των κομματων που βρισκονται αυτη την στιγμη στην κυβερνηση. Και πιστεψτε με και οι οποιες απολυσεις παλι με κομματικα κριτηρια θα γινουν. Οχι με αξιοκρατικα
  15)οι δημοσιοι υπαλληλοι εχουν καλυτερους μισθους απο τους ιδιωτικους, γιατι στην Ελλαδα, σε αντιθεση με ολο τον πολιτισμενο κοσμο, συνδικαλισμος στον ιδιωτικο τομεα δεν υπηρξε τα τελευταια 30 χρονια. Ειτε σας αρεσει ειτε οχι αυτο.
  16)Μαθετε επιτελους την εννοια της λεξης “φασισμος” και μην την κολλατε οπου να ναι. Ο φασισμος ειναι συγκεκριμενη ιδεολογια με συγκεκριμενες θεσεις και αποψεις. Πριν κατηγορησετε τους αλλους για ελλειψη παιδειας κοιταξτε πρωτα να βελτιωσετε την δικη σας

  Και στον κ Θεοχαρη και σε σας απανταω σε ολα οσα θετετε. Οι απαντησεις μου -προφανως- δεν συμφωνουν με τις παγιωμενες αποψεις σας. Τον διαλογο και την παραθεση αποψεων στην συγκεκριμενη περιπτωση, τον κανω εγω κι οχι εσεις
  Δεν προκειται να συνεχισω, οτι κι αν γραψετε, εκτος κι αν δω οτι εχετε την διαθεση διαλογου και οχι αφορισμου

 15. B.T. says:

  Προς Κατερινα Σ. Μ. Αν οι εκπ/ κοι ειχαν φτιαξει την ομαδα , θα ειχε στειλει το υπουργειο τη δευτερη εγκυκλιο; Μην απαντησεις, ειναι ρητορικη η ερωτηση. Δεν κατακρινω το συλλογο,το καθε μερος αυτης της διαδικασιας εκανε τις επιλογες του κι αυτο ειναι σεβαστο απο μερους μου, αλλα μου χτυπησε ασχημα.

  Ειμαι υπερ της αξιολογησης αν και δεν γνωριζω με λεπτομερειες τα κριτηρια, ουτε πιστευω οτι θα φυγουν οι ” κακοι” και θα μεινουν οι καλοι.
  Οποιος ειχε τον τροπο πριν ,θα τον εχει και τωρα για να μεινει στα πραγματα.
  Επισης εχω μια επικτητη δυσπιστια στις καλες προθεσεις των συνδικαλιστω
  ν και μαλιστα των υψηλοβαθμων( σορρυ κ.Σπυρο).Επισης κ.Σπυρο μηπως
  μπορειτε να μας πειτε και ποσοι πληρωνουν φορο στην Αμερικη για να παιρνει
  γο συγκεκριμενο επιδομα ο ανεργος; Τι περιθαλψη εχουν και ποσες αργιες;
  Στα σχολεια τους ποσους μαθητες εχει η ταξη και ποιος τα προσεχει στο διαλειμμα;Κι αφηστε τη Θατσερ εκει που ειναι…καποιοι τη συμπαθουσαν, αλλιως δε θα την ψηφιζαν τοσα χρονια , καλη ωρα οπως εδω…ψηφισε η πλειοψηφια Σαμαρα και τον λουζομαστε ολοι. Υπομονη και δουλεια, δουλεια, δουλεια οι δημοσιοι υπαλληλοι που εχουν ακομη δουλεια.

 16. tasos says:

  προφανως οι περισσοτεροι δεν γνωριζετε τι ακριβως συμβαινει και για ποια αξιολογηση μιλαμε .καλο θα ηταν πριν συνεχισετε να βριζετε και να κατηγορειτε τους τεμπεληδες εκπαιδευτικους ,διαβαστε aee.iep.edu.gr. και μετα σκεφτειτε….

 17. —-LoveTrizinia: Εννιά στους δέκα καθηγητές έχετε μάθει στη τεμπελιά και τρέμετε την οποιαδήποτε αξιολόγηση. —-

  Το ποσοστό που μας δίνετε είναι αποτελέσματα έρευνας ή είναι απλώς προσωπική σας εκτίμηση; Ένα τυχαίο δηλαδή νούμερο που εμπνευσθήκατε και το μοιράζεστε μαζί μας;

 18. Σπυρος says:

  Αγαπητε ΒΤ
  πιστεψτε με, για το ρολο των υψηλοβαθμων συνδικαλιστων μπορει και ναχω χειροτερα απο σας να πω. Αυτο ομως δεν σημαινει οτι θα πρεπει να αναθεματιζουμε τον συνδικαλισμο σαν εννοια και πρακτικη.
  Υπερ της αξιολογησης θα ημουν και γω αν ηταν αποτελεσμα καλοπροαιρετης συνεργασιας με τους εκπαιδευτικους. Δυστυχως ομως ειναι αποτελεσμα μιας ακομα επιβολης της κυβερνησης, για να καλυψει τα δικα της εγκληματικα λαθη. Στο υπολοιπα λεγομενα σας για το αποτελεσμα της θα συμφωνησω απολυτα. Εκει ακριβως ειναι και η βασικη μου ενσταση
  Αναφορικα με το ποσοι πληρωνουν φορο στην Αμερικη θα σας θυμισω τις 2 σταθερες (death and taxes)σε αντιθεση με την Ελλαδα που ολο το φορολογικο βαρος το σηκωνουν οι μισθωτοι. Οι αργιες ειναι οσες και στην Ελλαδα απλα σε διαφορετικες ημερομηνιες (και στους εκπαιδευτικους). Η περιθαλψη ειναι περιπου η ιδια (με ελαφρως καλυτερη την Αμερικη)για οσους εργαζονται και πρακτικα ανυπαρκτη για τους ανεργους Με την διαφορα οτι με το Οbamacare αναμενεται να καλυφθουν και αυτοι οπως και οι νεοασφαλιζομενοι πασχοντες απο ανιατες ασθενειες. Οι ασφαλισμενοι,δε, εχουν την δυνατοτητα με ενα επιπλεον ποσο να καλυφθουν πληρως ακομα και για δοντια. Για το τι γινεται μεσα στις ταξεις δεν μπορω να πω γιατι δεν εχω προσωπικη αποψη. Απλα εχω ακουσει καλα λογια.
  Την Θατσερ την αναφερα γιατι την εφερε σαν παραδειγμα ο Dimdim. Τον Σαμαρα δυστυχως δεν τον ψηφισε η πλειοψηφια. Ειναι πρωθυπουργος, γιατι τον εκανε πρωθυπουργο το κομμενο και ραμενο στα μετρα του εκλογικο συστημα το οποιο ειναι αποτελεσμα μηχανορραφιων των 2 κυβερνωντων κομματων. Για την δουλεια που λετε θα συμφωνησω απολυτα. Για την υπομονη, οχι Γιατι πολυ απλα σε ολες τις σοβαρες χωρες απαιτειται δουλεια απο καλοπληρωμενους εργαζομενους. Δεν μπορεις να στηνεις για 40 χρονια ενα ψηφοθηρικο συστημα προσληψεων με μπολικες λειτουργικες αγκυλωσεις και μετα να φταινε μονο οσοι δουλευουν σ αυτο. Χωρις αυτο να αθωωνει τους τεμπεληδες.
  Αναμορφωση πληρη χρειαζεται αυτη η χωρα και οι πλεον ακαταλληλοι για να την κανουν ειναι αυτοι που την καταστρεψαν Καλο σας βραδυ (εκει)

 19. —- B.T. Προς Κατερινα Σ. Μ. Αν οι εκπ/ κοι ειχαν φτιαξει την ομαδα , θα ειχε στειλει το υπουργειο τη δευτερη εγκυκλιο; Μην απαντησεις, ειναι ρητορικη η ερωτηση.—-

  Δεν ήταν ρητορική, την απάντησες μόνος σου, και τα είπες ΟΛΑ: Δεν θα είχε στείλει δεύτερη, γιατί εκτός από την προγραμματισμένη πολιτική “πάρτα όλα από τους πολίτες”, στα υπόλοιπα οι μαθητευόμενοι μάγοι που το παίζουν υπουργοί, ασκούν την πολιτική “βλέποντας και κάνοντας”.

  Ελπίζω να κατάλαβες τώρα.
  Γι αυτό αξίζουν οι συζητήσεις, Β.Τ.

 20. Άκης says:

  Δεν δηλώνω καθηγητής ούτε δάσκαλος, μετά από προτροπή του συμπολίτη tasos μπήκα να διαβάσω για την σχετική αξιολόγηση των σχολείων ΑΕΕ ως αναφέρουν τα παρακάτω links.

  http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%91%CE%95%CE%95%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC/%CE%97%20AEE%20%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf

  http://aee.iep.edu.gr/application/%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7

  Βοηθήστε κι εσείς να μου εξηγήσετε γιατί μεγαλοποιούμε μία παραίτηση ενός κυρίου που έρχεται σε ρήξη με την γενικότερη αξιολόγηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος ως αυτή έχει ψηφιστεί για εφαρμογή;;;

  Το γενικότερο νόημα είναι ότι ο κύριος δεν θέλει να συγκρουστεί με τους συναδέλφους του που “υπακούν” στα συνδικαλιστικά όργανα της ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ και δεν θέλουν να συγκροτήσουν τις ομάδες αξιολόγησης.

  Ο συνδικαλισμός είναι ωραίος και άνετος ΟΤΑΝ υπάρχει χρήμα για να μοιραστεί και διαφυλάττει στο να μοιραστεί στον εργαζόμενο και να μην αδικηθεί.

  ΟΤΑΝ δεν υπάρχει όμως, και ειδικά το ΔΗΜΟΣΙΟ χρήμα, μόνο κακό προκαλεί. Απεργίες, κινητοποιήσεις κλπ για να πιέσουν την εκάστοτε κυβέρνηση να δώσει δημόσιο χρήμα, όπου με την σειρά τους και αυτοί ΠΛΕΟΝ θα ΔΑΝΕΙΣΤΟΥΝ περισσότερα για να το μοιράσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα, τέτοια πρόοδος ο συνδικαλισμός.

  Και πότε δέχτηκε εθελούσια κάποιος συνδικαλιστικός φορέας ΜΕΙΩΣΗ επειδή δεν υπάρχει χρήμα;;; ΠΟΤΕ, αντ’ αυτού να βγούμε στους δρόμους, τη βρήκαμε τη λύση.

  Αλλά του κυρίου από πάνω που παραιτήθηκε δεν έπρεπε να του ζητηθεί να δηλώσει τις ομάδες αξιολόγησης, έπρεπε να του ζητηθεί ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ τους κηφήνες συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ που πληρώνονται χρόνια τώρα χωρίς να δουλεύουν για να ωθούν κάποιους σαν τον κύριο να παραιτηθεί. Εκεί να τον δω τι θα έκανε και πως θα τον σταύρωναν (Πάσχα που έρχεται).

  Δηλαδή το δημόσιο δεν είναι μία επιχείρηση που ΠΡΕΠΕΙ να επιδέχεται και περικοπές και αξιολόγηση κλπ όπως και ο ιδιωτικός τομέας;;;

  Και εν κατακλείδι, όποιος διαβάσει 2 λεπτά για την αξιολόγηση των ΑΕΕ, ουδεμία εντύπωση λαμβάνει ότι είναι αξιολόγηση δασκάλων/καθηγητών αλλά συστήματος παιδείας, συνεπώς η κατά τα άλλα “λαμπρή” παραίτηση του μικρού μας ήρωα από πάνω, με το μικρό μου μυαλό δεν συνάδει με την λειτουργία της ΑΕΕ. Μάλλον κάπου αλλού είναι το θέμα αλλά δεν μας το λέει καθαρά.

 21. Dimdim says:

  Σπύρο, δυστυχώς δεν μπορείς να καταλάβεις την διαφορά μεταξύ αντιπαράθεσης με επιχειρήματα, και προσωπικής επίθεσης.

  Εκείνος σχολίασε την επιστολή και το συνδικαλιστικό κομμάτι που αφορά η επιστολή, εσύ σχολίασες τον ίδιο.

  “γραφετε με ενα υφος παντογνωστη που μπροστα του ολοι οι υπολοιποι εχουν αγνοια.”

  “Προφανως ζειτε σε καποιο αλλο ηλιακο συστημα ”

  “Μια ζωη το κανετε με οσους διαφωνουν με την αποψαρα σας”

  “θα σας συμβουλεψω να απευθυνθειτε σε καποιον ειδικο πριν ξαναπαρασυρθειτε απο τις μονομανιες σας”

  Τα παραπάνω δεν έχουν να κάνουν με τις απόψεις του, αλλά με τον ίδιο.

  Την ίδια τακτική ακολουθούν όλα τα trolls της Αλλαγής Πορείας που γράφουν εδώ μέσα ξαφνικά πριν τις εκλογές, γιατί μέχρι πριν λίγους μήνες, εδώ έγραφαν 4-5 άτομα με το ζόρι, ο Θεοχάρης, Γκούμας, ο Αντάνης, και κάνα δυο ακόμα με το ζόρι. Όλοι σας επιτίθεστε προσωπικά σε όποιον έχει αντίθεση στην Αλλαγή Πορείας.

  Αυτός και ο φόβος για καμιά μήνυση, είναι ο κύριος λόγος που εδώ μέσα είμαστε όλοι trolls, και γράφουμε με ψεύτικα ονόματα.

  Και σχετικά με το θέμα, δεν είπα πουθενά ότι ο συνδικαλισμός είναι άχρηστος, αλλά ότι ο Ελληνικός συνδικαλισμός και λάθος είναι, και κακό κάνει.

  Και αν φταίνε αυτοί που εμείς ψηφίζαμε για χρόνια (όλες τις προσλήψεις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις τις έκαναν, η χούντα έπεσε πριν 40 χρόνια, οι δικοί της βγήκαν στην σύνταξη), αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εγκλωβισμένοι στα λάθη μας για μια ζωή.

  Η αξιολόγηση δεν είναι απλά μέσον για να διώξεις τους άχρηστους, είναι μπαμπούλας και για τους τεμπέληδες, για αυτούς που μπορούν αλλά δεν κάνουν τίποτα. Η αξιολόγηση είναι βοήθεια και για τους ικανούς, τους βοηθάει να ανέβουν γρηγορότερα στην ιεραρχία.

  Είναι ο λόγος που στον ιδιωτικό τομέα ο εργαζόμενος παράγει περισσότερο από ότι ο αντίστοιχος ιδιωτικός.

  Η έλλειψη αξιολόγησης και απολύσεων στο δημόσιο μαζί με τον άκρατο κομματισμό, είναι οι αιτίες που έχουν κάνει το δημόσιο αναποτελεσματικό, αντιπαραγωγικό, κλπ.

  Το ποιοι το έκαναν έτσι, δεν είναι δικαιολογία για να μην διορθωθεί σήμερα.

  Όσοι δεν θέλουν να διορθωθεί, απλά δεν θέλουν να χάσουν την βόλεψη τους.

 22. B.T. says:

  Τasos εριξα μια ματια. Η διαφορα τωρα ειναι οτι η αξιολογηση συνδεεται με το μισθο σου και μια πιθανη απολυση; Γιατι με τοσους νομους που ειδα( και δεν τους διαβασα ομολογω) αξιολογηση γινεται ηδη. Απολυσεις εχουν γινει και συγχωνευσεις σχολειων μπορει να γινουν κι αλλες. Δυστυχως λεφτα ΔΕΝ υπαρχουν και μαζι με τα ξερα θα καουν και τα χλωρα…
  Σπυρος…εχει η αμερικη δημοσιο συστημα υγειας και ασφαλισης που χρηματοδοτειται απο το κρατος, δεν το ηξερα; Τον σαμαρα τον ψηφισε η πλειοψηφια ειτε μας αρεσει ειτε οχι και εκμεταλευτηκε τους νομους οπως θα εκανε οποιοδηποτε πρωτο κομμα. Οσο για την υπομονη εννοω οτι δεν αργουν οι επομενες εκλογες και τοτε θα δουμε τι θα ψηφισει η πλειοψηφια και τι θα γινει με τις αξιολογησεις κλπ των δημοσιων υπαλληλων…οπως και ποιος θελουμε να αναμορφωσει αυτη τη χωρα και με ποιο τροπο να μορφωσει τα παιδια του…

 23. Σπυρος says:

  Δεν ειναι δημοσιο.Ιδιωτικο ειναι αλλα επιδοτειται απο το κρατος. Τα ποσα που πληρωνει ο κοσμος ειναι αναλογα με της Ελλαδας και αφορουν σε πληρη ασφαλιση. Η τωρινη προσπαθεια αφορα στο ξεπερασμα των αγκυλωσεων και αδικιων που γινοταν απο τις ασφαλιστικες

 24. ΣΦΑΙΡΙΑ says:

  Κυρία Ανδρέου Μαρία, κύριε Γκιών Κώστα, κυρία Ρουμάνη Ιωάννα, κυρία Σακελλαρίου Μαρία, κυρία Δωρή Μαρίνα , κυρία Αποστολάκη Αντωνία, κυρία Αναγνωστοπούλου Σοφία , κυρία Τριανταφύλλου Ελένη,κύριε Μοδιάτη Χαράλαμπε και κυρία Ζεντέλη Ευγενία είσαστε δέκα καθηγητές των σχολείων του Πόρου.
  Κατά την άποψη αρκετών συμπατριωτών μας οι εννέα απο εσάς είναι τεμπέληδες και άχρηστοι και δεν προσέφεραν τίποτα στους μαθητές του Πόρου.
  Οφείλετε λοιπόν , αφού συνεδριάσετε , να υποδείξετε τον έναν απο εσάς που δεν είναι τεμπέλης για να παραμείνει στην εκπαίδευση και οι υπόλοιποι να παραιτηθείτε απο το Δημόσιο σχολείο.

 25. B.T. says:

  Πειτε μου τωρα… Σφαιρια, κανατε κι εσεις ερευνα και βρηκατε τι πιστευουν οι περισσοτεροι. Εδω λεμε την αποψη μας για την αξιολογηση , δεν αξιολογουμε εμεις

 26. —-B.T: Τον σαμαρα τον ψηφισε η πλειοψηφια ειτε μας αρεσει ειτε οχι και εκμεταλευτηκε τους νομους οπως θα εκανε οποιοδηποτε πρωτο κομμα.—-

  Το 18,85% που η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου του 2012, και το 29,66% που πήρε στις επαναληπτικές του Ιουνίου, δεν ονομάζεται “πλειοψηφία”, ονομάζεται “μειοψηφία”. Πλειοψηφία ονομάζεται το 81,15 που δεν ψήφισε την Ν.Δ και τον Αντώνη Σαμαρά τον Μάιο, και το 70,34% που δεν τον ψήφισε τον Ιούνιο. Και δεν τον ψήφισε, διότι δεν πίστεψε – και καλώς δεν πίστεψε όπως αποδείχθηκε – ό,τι υποσχόταν στα Ζάππεια 1 και 2, και ό,τι άλλο έλεγε για να υφαρπάξει τις ψήφους των αφελών. Όπως εκείνο που έλεγε …ρητά και κατηγορηματικά:

  Aντώνης Σαμαράς, 7 Apr. 2012, στην πρώτη προεκλογική ομιλία του, στο κλειστό του Αιγάλεω: “Και λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
  Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα.
  Πρώτον τη θέλει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και να μην ψάξουμε τις ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν.
  Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε στην Ελλάδα. Κι όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.
  Τρίτο, τη συγκυβέρνηση θέλουν όλες αυτές ή δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και ελεγχόμενη.
  Δεν μπορούμε να βγούμε από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση.
  Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό, μαζί μ’ εκείνους που κορόιδεψαν το λαό.
  Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν».

  http://www.youtube.com/watch?v=uhH-TUAicuE

  Με δεδομένη την αναξιοπιστία, άριστα πράττουν οι καθηγητές και το συλλογικό τους όργανο που δεν εμπιστεύονται ή που κρατούν επιφυλακτική στάση στις διαδικασίες που διατάσσει μια κυβέρνηση που κατέλαβε με δόλο την εξουσία.

  Κατά τα λοιπά, ο σχηματισμός αυτής της κυβέρνησης έγινε μετά την ανάθεση της διερευνητικής εντολής στον Αντώνη Σαμαρά, εντολή που έλαβε ως αρχηγός του πρώτου κόμματος, έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα, “εκμεταλευτηκε τους νομους” όπως προτιμάτε να το λέτε. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία – το σημειώνω για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, αλλά και για να μην χάνουν τη σημασία τους οι λέξεις, επειδή έτσι βολεύεται όποιος θέλει να μας παραπλανεί και να μας κάνει να πιστεύουμε ότι επειδή τον “θέλει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού” δεν πρέπει να συμμετέχουμε στις διαδηλώσεις και στις διαμαρτυρίες που προκύπτουν από την πολιτική του, αλλά, μοιραίοι και άβουλοι, να καθόμαστε στους καναπέδες και να περιμένουμε τις επόμενες εκλογές.

 27. Σφαιρία,
  νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλέσετε τους καθηγητές. Ο/η LoveTrizinia δεν μας προσκόμισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι έγινε έρευνα που παρουσίασε αυτά τα αποτελέσματα.

  Μπορούμε, επομένως, να συμπεράνουμε ότι τα κατέβασε από το κεφάλι του/της. Ή ότι τα είδε στον ύπνο του/της.
  Καλά ξυπνητούρια να έχει.

 28. kostis says:

  Πιο ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνεις… δεν μας ήρθες το Πάσχα που ήταν και η φίλη σου η Δούρου βόλτα στο νησί να τα πείτε…

  Και για τον πλανητάρχη το ίδιο εκλογικό σύστημα ισχύει όμως, δεν σε είδα να βγαίνεις στους δρόμους για τις αποφάσεις των Αμερικανών που μας επηρεάζουν…

  Ωραία λογική μαντάμ, να παραιτηθούν όλοι…και ποιος θα μάθει στο παιδί σου γράμματα, εσύ ή ο Τσίπρας;;;

 29. Σπυρος says:

  “Πιο ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνεις… δεν μας ήρθες το Πάσχα που ήταν και η φίλη σου η Δούρου βόλτα στο νησί να τα πείτε…”

  Λατρευω την δυναμη , το βαθος και την σαφηνεια των επιχειρηματων.
  Οσο για τον πλανηταρχη… εχμμμμ….ξερετε…. με 50%+1 ψηφο βγαινει.Το ελληνικο καλπονοθευτικο συστημα ειναι παγκοσμια πρωτοτυπια

 30. Κωστή
  λυπάμαι που μου έλαχε ο κλήρος να σου ανακοινώσω ότι η κρυστάλλινη σφαίρα που διαβάζεις τι ψηφίζω, ποιες φίλες έχω και σε ποιους δρόμους βγαίνω για διαμαρτυρία, είναι για τον κάδο της ανακύκλωσης. Σε δουλεύει και σε εκθέτει.

  Μήπως ν’ αρχίζεις να διαβάζεις τον ντελβέ στο φλυτζάνι;
  Το πρώτο μάθημα, δωρεάν: http://youtu.be/N-YniPpJ_eA

 31. kostis says:

  Σπυράκο μιας και μένεις στην Αμερική θα έχεις ακούσει για το “winner takes all” στους εκλέκτορες των κοινοπολιτειών που τους ψηφίζουν οι πολίτες και όχι υποχρεωτικά.

  και εκείνοι με την σειρά τους ψηφίζουν Πρόεδρο με το 50%+1.

  και που φυσικά η ψήφος δεν είναι υποχρεωτική για τους πολίτες προς τους εκλέκτορες στην Αμερική, και όποιος θέλει πάει και ψηφίζει, σωστά;; δεν έχεις αντίρρηση πιστεύω…

  http://ideas.time.com/2012/08/21/should-voting-be-mandatory/

  http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting

  http://www.enchantedlearning.com/vote/presidential_elections.shtml

  ΟΣΟΙ πολίτες πάνε να ψηφίσουν βγάζουν εκλέκτορες και αυτοί Πρόεδρο με την σειρά τους. Άν ψηφίσει το 30% σε μία πολιτεία θα βγούν όλοι οι εκλέκτορες του κόμματος με το μεγαλύτερο ποσοστό του 30% που ψήφισαν.

  μην μας πουλάς φούμαρα λοιπόν…

 32. —-kostis: “Ωραία λογική μαντάμ, να παραιτηθούν όλοι…και ποιος θα μάθει στο παιδί σου γράμματα, εσύ ή ο Τσίπρας;;;”—-

  Θα σας ευχαριστούσα για την φιλοφρόνηση μεσιέ, αλλά δεν έγραψα πουθενά ότι πρέπει να παραιτηθούν οι καθηγητές.

  Πάλι σας εκθέτει η κρυστάλλινη σφαίρα σας – την πετάξατε ή ακόμα;

 33. B.T. says:

  Συμφωνω με τον kostis. Η πλειοψηφια οσων ψηφιζουν επιλεγει,αλλα ξεφυγαμε απο το θεμα…η αξιολογηση θα γινει και η συνδεση με το μισθο θα γινει εκτος αν αλλαξει κατι..οποιος θελει αλλαγη ας ψηφισει για αυτη την αλλαγη .

Σχολιάστε