Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πόρου στο Δ.Σ. της Δευτέρας 16/1112040001Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου  2015 και ώρα 15:00 στην αίθουσα του κτιρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

 

1.Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016.

 
Σχολιάστε