Ο ΒΙΟΚΑ και πολλά άλλα στο Δ.Σ. στις 13/11IMGP7953Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα συζητηθεί η Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής ΒΙΟΚΑ που αφορά την επιλογή του μελετητή που θα εκπονήσει τη «Μελέτη συνολικής διάγνωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων του ΒΙΟΚΑ» με τη δωρεά Δημητριάδη.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής ΒΙΟΚΑ που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 103/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση καθορισμού τελών καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού & Τ.Α.Π.  έτους 2014 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

3. Έγκριση καθορισμού φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2014  (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

4. Έγκριση καθορισμού τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2014 (Εισηγήτρια  κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

5. Έγκριση καθορισμού τελών Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2014 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

6. Έγκριση καθορισμού τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2014 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

7. Έγκριση καθορισμού τελών κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για ανάπτυξη  προϊόντων στα πανηγύρια Ελεούσας κ.λπ. καθώς επίσης και στην Λαϊκή  Αγορά για το έτος 2014 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πόρου έτους 2014 (Εισηγητής κ.  Ξάνθης Αναστάσιος).

9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
Σχολιάστε