Ορκίσθηκε ο Βαγγέλης Τζάνος ως δημοτικός σύμβουλοςtzanos1Ορκίσθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Ε3402/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, ο Βαγγέλης Τζάνος ως δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας του Δήμου Πόρου. 

Ο κ. Τζάνος, με την υπ’ αριθμ. 1007/2014 Απόφαση Δημάρχου Πόρου, ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα «Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου και των Κληροδοτημάτων, Πράσινων Δράσεων, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντισμού» και του μεταβιβάστηκαν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Οι αρμοδιότητες που υπάγονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αφορούν στην αξιοποίηση και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο.

β) Οι αρμοδιότητες Πρασίνου που υπάγονται στο Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

γ) Οι αρμοδιότητες που υπάγονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

δ) Η κινητοποίηση και αξιοποίηση κάθε μορφής ατομικού και συλλογικού εθελοντισμού που σχετίζεται με τις δράσεις του Δήμου ή λαμβάνει χώρα εντός της εδαφικής επικράτειάς του.

Μετά την ορκωμοσία του Βαγγέλη Τζάνου, πρώτη επιλαχούσα της παράταξης της πλειοψηφίας είναι πλέον η Νάγια Κοράλλη και δεύτερος επιλαχών ο Γιώργος Κλείσας.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση Δημάρχου στο παρακάτω LINK:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%962%CE%A9%CE%9E%CE%9D-%CE%A70%CE%94
Σχολιάστε