Οι παραλίες του Πόρου στο Δ.Σ. στις 18 ΙουλίουdsporouΜετά από την αίτηση των συμβούλων της μειοψηφίας και του κ. Χ. Τσούκα, δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00 στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου θα συζητηθεί το θέμα για τις παραλίες του νησιού. Αναλυτικότερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:
Α) Λειτουργία πλαζ που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο από την ΚΥΠ για το 2013.
Β) Λειτουργία πλαζ Ασκελίου και λοιπών που βρίσκονται στη ΧΖΛ.
Γ) Αστυνόμευση λιμανιού και ελλιμενισμός τουριστικών σκαφών.
2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2913 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Εισηγήτρια κ. Στ. Μητσιοπούλου).
3.Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή νομικής υποστήριξης του γραφείου εσόδων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
4.Έγκριση απολογισμού Σχολικής ΕπιτροπήςΒ΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
5.Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης εργασιών δειγματοληπτικού ελέγχου ποιότητας
δικτύων υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
6.Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια εντύπων για εκτύπωση και φακελοποίηση λογαριασμών ύδρευσης (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
7.Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/τημα υγειον. ενδιαφέροντος κ. Σόμπα Ευάγγελου (και όσων έλθουν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης) (Εισηγητής
κ. Δήμαρχος).
8.Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειαςίδρυσης κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος
κ. Μπόγρη Στυλιανού (και όσων έλθουν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
Σχολιάστε