Οι αποφάσεις των 2 τελευταίων συνεδριάσεων του Δ.Σ. Πόρου και ολόκληρη η παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου ΠόρουΟι Αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 27.1, 30.1, 9.2 και 17.2, καθώς και η σχετική με την Απόφαση 17/2017 «Οικονομοτεχνική Μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου», δημοσιοποιούνται από τον Δήμο Πόρου.

Διαβάστε τις αποφάσεις που πήρε το Δ.Σ. Πόρου και ανοίξτε το συνημμένο αρχείο (pdf) για να διαβάσετε ολόκληρη την παρουσίαση της Μελέτης για τον ΒΙΟΚΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 27ης και 30ής Ιανουαρίου και της 9ης και 17ης Φεβρουαρίου 2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 1/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η «Μελέτη προμήθειας δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 800 κυβικών ποσίμου νερού ημερησίως εκάστη» και η υποβολή της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική».
 • Απόφαση 2/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σκοπιμότητα για την «Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου-Γαλατά».
 • Απόφαση 3/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση για το έργο «Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά».
 • Απόφαση 4/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 • Απόφαση 5/2017): Καθορίστηκαν κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν διαφορετική πρόταση) οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι για το 2017.
 • Απόφαση 6/2017: Ορίστηκε ομόφωνα διατάκτης για το Δημοτικό Συμβούλιο για το 2017.
 • Απόφαση 7/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016).
 • Απόφαση 8/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 24/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016).
 • Απόφαση 9/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με τίτλο «Χρωματισμός και επισκευές του πύργου του Ωρολογίου καθώς και διαμόρφωση των πλακοστρώσεων του περιβάλλοντος χώρου του».
 • Απόφαση 10/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών εξόδων στις Σχολικές Επιτροπές).
 • Απόφαση 11/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση γηπέδου μπάσκετ του Λυκείου).
 • Απόφαση 12/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου.
 • Αποφάσεις 13, 14, 15 & 16/2017: Χορηγήθηκαν ομόφωνα παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017.
 • Απόφαση 17/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η «Οικονομοτεχνική Μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου» και το συμπληρωματικό της τεύχος.
 • Απόφαση 18/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του 2017.
 • Απόφαση 19/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 51/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2017.Σχολιάστε