Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της 11ης & 12ης Φεβρουαρίου (video)IMGP0803Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 11ης & 12ης Φεβρουαρίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 4/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 12/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των Γ’ & Δ’ Τριμηνιαίων Εκθέσεων Εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.
 • Απόφαση 5/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία ψήφισε ΛΕΥΚΟ, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ κ. Μακρή ψήφισε ΠΑΡΩΝ) η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ του Δήμου Πόρου έτους 2016.
 • Απόφαση 6/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε διαφορετική πρόταση) ο προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού έτους 2016.

 • Απόφαση 7/2016 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης): Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε διαφορετική πρόταση με την οποία συντάχθηκε και η ανεξάρτητη δ.σ κ. Μακρή ) η πρόταση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, Κώστα Δόσκαρη, για διατύπωση αιτήματος προς τη ΔΕΗ για αναστολή των μέτρων διακοπής ηλεκτροδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες του Πόρου με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 10 Μαΐου, με παράλληλη αναστολή των μέτρων διακοπής ύδρευσης στους οφειλέτες του Δήμου έως την ίδια ημερομηνία.

 • Απόφαση 8/2016: Επικυρώθηκαν ομόφωνα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015.

 • Απόφαση 9/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πόρου έτους 2016.
 • Απόφαση 10/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με θέμα “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, συσκευών και εγκαταστάσεων θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, των Νομικών του προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών έτους 2016”.
 • Απόφαση 11/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Π. περί έγκρισης του Απολογισμού του έτους 2011.
 • Απόφαση 12/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 8/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Π. περί έγκρισης της Δ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.
 • Απόφαση 13/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Πόρου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.
 • Απόφαση 14/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί επανεκτύπωσης του διαφημιστικού φυλλαδίου του Δήμου στα γερμανικά για να διανεμηθεί στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.
 • Απόφαση 15/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου για το έτος 2016.
 • Απόφαση 16/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκρίζωση και κοπή δέντρων από κοινόχρηστους χώρους.Σχολιάστε