Οι Αποφάσεις των Δ.Σ. 15&16 ΔεκεμβρίουIMGP7747Από τον Δήμο Πόρου εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο, για το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Δήμου Πόρου και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στις συνεδριάσεις στις 15&16 Δεκεμβρίου:

 

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ,15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 :

 • Απόφαση 181/2014 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία α) η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής ΒΙΟΚΑ για αποδοχή, με συμπληρωματικές παρατηρήσεις, μελέτης της Περιφέρειας Αττικής για επισκευή βλαβών στο αντλιοστάσιο Α.3 και β) η διατύπωση αιτήματος προς την Περιφέρεια Αττικής να επιχορηγήσει τον Δήμο Πόρου για να εκτελέσει τη Μελέτη ο ίδιος.
 • Απόφαση 182/2014 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Κατόπιν συνεννόησης των δημοτικών αρχών Πόρου και Τροιζηνίας – Μεθάνων, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εκμίσθωση των -κοινής ιδιοκτησίας των δύο Δήμων- κτημάτων Σαμπάνη, για συλλογή ελαιοκάρπου και ανατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους της δημοπρασίας.
 • Απόφαση 183/2014 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της υπ’ αριθμ. 289/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για διάθεση πίστωσης ύψους 4.000€ για οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.
 • Απόφαση 184/2014 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς.
 • Απόφαση 185/2014 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της υπ’ αριθμ. 122/2014 Απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ).
 • Απόφαση 186/2014 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της υπ’ αριθμ. 123/2014 Απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΠ.
 • Απόφαση 187/2014: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πόρου έτους 2015.
 • Απόφαση 188/2014: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση της υπ’ αριθμ. 187/2014 Απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2015.
 • Απόφαση 189/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2014 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Απόφαση 190/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 • Απόφαση 191/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή καθορισμού τιμών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων χωρίς δημοπρασία.
 • Απόφαση 192/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Βασίλειο Μουρτζούκο.

 

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014:

 • Απόφαση 193/2014: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου έτους 2015.

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014:

 • Απόφαση 194/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή χρηματοδότησης πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο «Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Πόρου».
 • Απόφαση 195/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2014.
 • Απόφαση 196/2014: Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2014 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 
Σχολιάστε