Οι αποφάσεις του Δ.Σ. Πόρου των συνεδριάσεων της 4ης & 7ης Νοεμβρίουimg_20161107_173457-628x471

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 4ης και 7ης Νοεμβρίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Απόφαση 169/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 328/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου αναφορικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου έτους 2016, με σκοπό την ένταξη κωδικού για την αγορά mini bus.
  • Απόφαση 170/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης ΚΥΕ στον κ. Μαστροπέτρο Πέτρο.
  • Απόφαση 171/2016: Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση των δ.σ. της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή για «Ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της 64/2016 Ομόφωνης Απόφασης του Δ.Σ. Πόρου σχετικά με την λειτουργία της Προπαίδευσης στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ». (Οι δ.σ. της πλειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση, καθώς η 64/2016 Ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. για το ίδιο θέμα είναι εν ισχύ και υλοποιείται.)
  • Απόφαση 172/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αναβολή του θέματος της έγκρισης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού επί υποθέσεως Δημητρίου Κυριλή (ΑΟΕ 329/2016), καθώς απορρίφθηκε η εισήγηση του Δημάρχου για έγκρισή του. (οι δ.σ. κ. Κουτουζής και κ. Παπαχρήστου ψήφισαν την πραγματοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.)
  • Απόφαση 173/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν διαφορετική πρόταση) η αγορά ενός mini bus για την εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών του Δήμου Πόρου.
  • Απόφαση 174/2016: Επικαιροποιήθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η Μελέτη με τίτλο «Συντήρηση, Αναβάθμιση και Επέκταση Δικτύων και Αντλιοστασίων Αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά», σύμφωνα με το νέο Νόμο 4412/2016 περί ανάθεσης έργων.
  • Απόφαση 175/2016: Επικαιροποιήθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου», σύμφωνα με το νέο Νόμο 4412/2016 περί ανάθεσης έργων.
  • Απόφαση 176/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν διαφορετική πρόταση) ο καθορισμός, σύμφωνα με το ά. 19 παρ. 3 περ. β΄ του Ν.4325/2015, αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, οι οποίες θα ασκούνται από τον Δήμο και όχι από την Ελληνική Αστυνομία.
  • Απόφαση 177/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Συλλόγου «Η ΠΙΣΤΗ» για παραχώρηση Κ/Χ στην πλατεία Δημαρχείου.Σχολιάστε