Οι Αποφάσεις του Δ.Σ. Πόρου της 4ης Δεκεμβρίου12090013Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2015 (παρόντες μόνο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας) έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 195/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου για το έτος 2015.
 • Απόφαση 196/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης για τη δαπάνη διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τη χρήση ηλεκτροκίνητου παιδικού τρένου την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 • Απόφαση 197/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου για το έτος 2016.
 • Απόφαση 198/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης για χορήγηση ειδών σε άπορους δημότες λόγω των εορτών των Χριστουγέννων
 • Απόφαση 199/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πόρου για το έτος 2016.
 • Απόφαση 200/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού 12.730,87€ στις Σχολικές Επιτροπές Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου για κάλυψη λειτουργικών εξόδων των σχολείων.
 • Απόφαση 201/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 32/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου περί έγκρισης της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.
 • Απόφαση 202/2015: Αποφασίστηκε ομόφωνα η απαγόρευση της στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου 2ου Νηπιαγωγείου Πόρου.
 • Απόφαση 203/2015: Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας” σύμφωνα με το άρθρο 237 του Ν.3463/2006.
 • Απόφαση 204/2015: Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών της επιτροπής χαρακτηρισμού άχρηστων – προς καταστροφή δημοτικών υλικών.
 • Απόφαση 205/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 38/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου περί έγκρισης της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.
 • Απόφαση 206/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάστασης φθορών βανοστασίων Α3, Α4.1, Α4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου” έως 28.3.2016.
 • Απόφαση 207/2015: Ορίστηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.1 της ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ1364/Β΄/2007) για λειτουργία των παιδότοπων.
 • Απόφαση 208/2015: Ορίστηκε ομόφωνα ο υπεύθυνος λογαριασμού στην ΤτΕ της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πόρου” με κωδικό MIS374680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττικής”.
 • Απόφαση 209/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Κ. Δόσκαρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) το πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών του έργου “Συλλογή – Μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, βάσει του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πόρου”, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Π.Δ. 28/80.Σχολιάστε