Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2016simvoulio

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Απόφαση 151/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας δήλωσαν παρών) η υπ’ αριθμ. 212/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του για το 2015.
  • Αποφάσεις 152 και 153/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
  • Απόφαση 154/2016 (θέμα εξ αναβολής): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. Κ. Δόσκαρης και Γ. Μάνδηλας δήλωσαν παρών) ο απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το 2014.
  • Απόφαση 155/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πόρου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου» (400.000€).
  • Απόφαση 156/2016 (θέμα εξ αναβολής): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας πρότειναν την αναβολή του θέματος) η μη-επιβολή διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση αδείας) στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα οποία έχει βεβαιωθεί μόνο μία παράβαση υπέρβασης αριθμού τραπεζοκαθισμάτων για το 2016, με δεδομένο ότι η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας δεν έχει απαντήσει στον Δήμο ότι οι υπερβάσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση αδείας.
  • Απόφαση 157/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 15.7.2016 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.
  • Απόφαση 158/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης για έξοδα τελετής αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας στην οικία Καποδίστρια.
  • Απόφαση 159/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα να συνυπογράψει ο Δήμος Ψήφισμα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη οι δημόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι από καπνό και αποτσίγαρα.Σχολιάστε