Ξεκινάει η εκπαίδευση των νέων Εθελοντών Πυροσβεστών ΠόρουΑρχές Νοεμβρίου ξεκινάει η εκπαίδευση των νέων εθελοντών πυροσβεστών και ταυτόχρονα η λειτουργία του Εθελοντικού Κλιμακίου Πόρου. Φυσικά η επάνδρωση του κλιμακίου δεν σταματάει εδώ αλλά συνεχίζεται. Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες στον Πόρο και την Τροιζηνία, θα μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζηνίας στα τηλέφωνα: (22980) 35199, 35599.
Να θυμίσουμε πως για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης θα πρέπει να προσκομίζονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
2. Ιατρική Γνωμάτευση από το Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας που πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας του υποψηφίου Εθελοντή Πυροσβέστη.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (μη επικυρωμένη).
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και άνω (εφόσον υπάρχει).
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαμένει σε άλλο Δήμο, υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατοικία του δεν απέχει περισσότερο από 10 χιλιόμετρα και ότι υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσής του.
Σχολιάστε