Ξεκίνησε μέσω του Δήμου Πόρου η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα ΑλληλεγγύηςΞεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) από τον Δήμο Πόρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της πρ. ΔΗΚΕΠ (2298320520) για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξή τους στην υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική φόρμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ στον ιστότοπο του προγράμματος https://keaprogram.gr βρίσκεται πλήρες πληροφοριακό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς και το οποίο απαντά σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από πολίτες.

 

Δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι τα νοικοκυριά που:

Α. Το εισόδημά, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης δεν υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 1.200€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 1.800€

Μονογενεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο: 1.800€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο: 2.100€

Μονογενεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 2.100€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη: 2.400€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα: 2.400€

Μονογενεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 2.400€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο: 2.700€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικο: 2.700€

Μονογενεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 2.700€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη: 3.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικο: 3.000€

Μονογενεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 3.000€

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθεται 600€, ενώ για κάθε επιπλέον ανήλικο προστίθεται 300€

Β. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 90.000€ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο έως 150.000€.

Γ. Η συνολική αξία της κινητής περιουσίας (επιβατικά ιδιωτικής χρήσης – μεικτής χρήσης αυτοκίνητα ή/και δίκυκλα) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 6.000€.

Δ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6πλάσιο του 6μηνιαίου ποσού του κατωφλίου εισοδήματος που του αναλογεί.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. ΑΜΚΑ (όλων)
 2. ΑΦΜ (όλων – που υπόκεινται στην υποχρέωση φορολογικής δήλωσης)
 3. Αστυνομική ταυτότητα – Διαβατήριο (όλων) – άδεια παραμονής
 4. Ε1, Εκκαθαριστικό, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
 5. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ
 6. Οικογενειακή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων)
 7. Απόδειξη της σχέσης του κάθε μέλους του νοικοκυριού με τον αιτούντα
 8. Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών για όλα τα άτομα που διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό (ως δικαιούχοι ή ως συνδικαιούχοι)
 9. Αριθμό τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) για τον αιτούντα
 10. Τηλέφωνα (σταθερό, κινητό) όλων
 11. E-mail (του αιτούντος)Σχολιάστε