Ξεκίνησε η ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο και το Δ.Λ.Τ. εως 100 δόσειςΣύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Πόρου ξεκίνησε η ρύθμιση των οφειλών προς τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε 100 δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις (Ν.4483/ 2017).

Πληροφορίες στο γραφείο εσόδων του Δήμου.

Από την πλευρά του ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου, με ανακοίνωση του, προτρέπει και ενημερώνει τους επαγγελματίες του Πόρου που έχουν ανάλογες οφειλές να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.

Η ανακοίνωση του Ε.Ε.Σ.Π. έχει ως εξής:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ & ΤΟ ΔΛΤ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ 

Είναι σε ισχύ η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα έως και σε 100 δόσεις με βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017. Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/07/2017.

 

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν. Συγκεκριμένα:

α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις.

β) από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής

γ) από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής.

δ) από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής.

ε) από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%. Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των (20) ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.

 

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μήνα, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

 

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του κάθε Δήμου το αργότερο έως 30/11/2017. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Το Δ.Σ του Ε.Ε.Σ.Π. προτρέπει όλους τους επαγγελματίες του Πόρου που έχουν οφειλές προς τον Δήμο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, να εκμεταλευτούν αυτή την ευκαιρία και να διευθετήσουν άμεσα τις οφειλές τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Πόρου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.Π.
Σχολιάστε