Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα ΚΔΑΠKDAPΟι εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ για το ΚΔΑΠ ΠΟΡΟΥ ξεκίνησαν. Παρακαλούμε τις μητέρες να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 5 Αυγούστου. Τηλέφωνα επικοινωνίας:22980 22760.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες μισθωτές(ΙΚΑ)

(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ‘H ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ

(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ)

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ Η’ ΜΕΡΙΚΗ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ Η’ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

6) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η’ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες αυτοαπασχολούμενες (ΟΑΕΕ)

(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ)

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

5)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.

6)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

7)ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΦΟΡΈΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ)

(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ)

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

5)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες άνεργες

(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ)

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 16/07/2015)

6) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

–ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η’ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΗ:

(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(3)ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ)

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

5)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ.
Σχολιάστε