Με 15 θέματα το Δ.Σ. Πόρου την Παρασκευή 4 ΔεκεμβρίουIMGP0803Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του κτιρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση Προγράμματος Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

2.Έγκριση διάθεσης πίστωσης γιά την δαπάνη διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τη χρήση ηλεκτροκίνητου παιδικού τρένου την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Εισηγήτρια κ. Βαρβάρου Μαρία).

3.Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Πόρου έτους 2016 (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

4.Έγκριση διάθεσης πίστωσης γιά χορήγηση ειδών σε άπορους δημότες λόγω εορτών Χριστουγέννων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

5.Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Πόρου έτους 2016 (Εισηγητής κ. Γεώργιος Καίκας).

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

8.Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου 2ου Νηπιαγωγείου Πόρου (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

9.Κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας”, σύμφωνα με το ά.237 του Ν.3463/2006 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

10.Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής χαρακτηρισμού άχρηστων – προς καταστροφή δημοτικών υλικών (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

11.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας. Αλληλεγγύης και Παιδείας” (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάστασης φθορών βανοστασίων Α-3, Α-4.1, Α-4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου” (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Ξάνθης).

13.Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.1 της ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ1364/Β΄/2007) γιά λειτουργία των παιδότοπων (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Ξάνθης).

14.Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού στην ΤτΕ της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πόρου” με κωδικό MIS374680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου “Συλλογή – Μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, βάσει του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πόρου”, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Π.Δ. 28/1980 (Εισηγητής κ. Νικολετόπουλος Ανδρέας).
Σχολιάστε