Κλείνουν οι παιδικές χαρές του Πόρουfoto (7)«Μετά την 18239/2014 ( ΦΕΚ-1289/Α/21.5.2014) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών έως 30 Ιουνίου 2014 και την 78/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Πόρου, οι Παιδικές Χαρές του Δήμου μας θα παραμείνουν κλειστές από 30.6.2014 μέχρι να εκδοθούν τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας. Όποιος κάνει χρήση του χώρου με οποιοδήποτε τρόπο έχει την αποκλειστική ευθύνη».

Το παραπάνω ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πόρου σήμερα το μεσημέρι. Από την άλλη πλευρά, όπως ανακοίνωσε η παράταξη της μειοψηφίας, η Αλλαγή Πορείας,  καταψήφισε την εισήγηση του προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών για κλείσιμο όλων των παιδικών χαρών του Δήμου λόγω της μη πιστοποίησής τους και της «πιθανής» μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας τους. H Αλλαγή Πορείας και ο Δήμαρχος Πόρου αντιπροτείναν την άμεση καταγραφή και επιδιόρθωση των όποιων βλαβών/ελλείψεών τους και την πιστοποίησή τους από ιδιωτική εταιρία. Ωστόσο, με τις ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας, οι οποίοι έναντι της ψυχαγωγίας και της ασφάλειας των παιδιών προέταξαν την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, αποφασίστηκε τελικά να κλείσουν οι παιδικές χαρές (χωρίς να συμπεριληφθεί στην απόφαση καμία μέριμνα για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία τους).

 

 
Σχολιάστε