Καταργούνται 3.090 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑΤουλάχιστον 3.090 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας αποφάσισε να καταργήσει το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε, συνολικά, 58 σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (μιας περιφέρειας, 30 δήμων και 27 ΝΠΔΔ ΟΤΑ) που αφορούν την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις αποφάσεις, το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 61,67% ενώ το ποσοστό διατήρησης στο 38,33%, ενώ συνολικά καταργούνται 3.090 θέσεις εργασίας.
Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα για συνυπογραφή στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Πηγή: iefimerida.gr
Σχολιάστε