Κατάθεση αιτήσεων για παραχώρηση κοινόχρηστων δημοτικών χώρωνdimos porouΑπό τον Δήμο Πόρου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με την υπ’ αριθμ. 32/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου προσδιορίστηκαν οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι για το έτος 2016. Οι χώροι αυτοί είναι: α) όλοι όσοι είχαν παραχωρηθεί το 2015, β) όλοι όσοι προβλέπεται από εγκεκριμένες αρχιτεκτονικές μελέτες του Δήμου ότι προορίζονται για χρήση καταστημάτων, γ) οι κοινόχρηστοι χώροι πέριξ του ρολογιού του Πόρου. Τυχόν αιτήματα που αφορούν χώρους πλην των ανωτέρω θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό τους ως παραχωρούμενων.

Παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να μισθώσουν κοινόχρηστο χώρο, όπως καταθέσουν έως την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: synergatis2@poros.gr.

Διευκρινίζεται ότι:

  • οι αιτήσεις που θα αφορούν παραχωρήσεις τμημάτων που είχαν εγκριθεί και το 2015, θα εγκρίνονται κατευθείαν με Απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με τους ίδιους όρους που είχαν εγκριθεί και το 2015.
  • οι αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν σε τμήματα που δεν είχαν παραχωρηθεί το 2015, θα εξετάζονται πρώτα από την αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου και από το Α.Τ. Πόρου, στη συνέχεια οι εισηγήσεις της Επιτροπής θα τίθενται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τέλος ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα εκδίδει Απόφαση έγκρισης, μερικής έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης, σύμφωνα με την Απόφαση του ΔΣ.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, για την τελική έγκριση και παραλαβή της άδειας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  1. Διπλότυπο πληρωμής του αναλογούντος τέλους.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου που ζητείται για χρήση (μόνο σε αλλαγή τετραγωνικών ή νέο κατάστημα).
  3. Βεβαιώσεις περί μη οφειλής στον Δήμο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στην Δημοτική Επιχείρηση.Σχολιάστε