Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ΥγείαΟ Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος της ΕΤΑΠ Δημήτρης Συξέρης, εκπροσώπησε το Δήμο Πόρου στην τακτική Συνάντηση Εργασίας των Δήμων μελών του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, που έγινε στις 2 Μαρτίου στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Η συνάντηση εργασίας είχε ως θέμα την εναρμόνιση της πολιτικής των Δήμων μελών με τα όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του Προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, οι πολιτικοί υπεύθυνοι και οι συντονιστές του προγράμματος των Δήμων μελών ολόκληρης της χώρας και έγινε αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση της μεθοδολογίας του προγράμματος και των εφαρμογών του, καθώς και η παρουσίαση της νέας στρατηγικής του Π.Ο.Υ. μέχρι το 2020.
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, είναι το Εθνικό Δίκτυο της χώρας μας που μαζί με άλλα 30 Εθνικά Δίκτυα πόλεων 30 χωρών της Ευρώπης, έχει υιοθετήσει και προωθεί την εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στους Δήμους μέλη του και έχει πιστοποιηθεί από τον Π.Ο.Υ. για τον σκοπό αυτό.
Αποτελείται από 133 Δήμους, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να εναρμονίσουν την πολιτική τους για την υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές που από το 1988, προωθεί ο Π.Ο.Υ. στις πόλεις των χωρών μελών του.
Τις εργασίες της Συνάντησης χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Δικτύου, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γεώργιος Πατούλης και με απ ευθείας σύνδεση με τα Κεντρικά Γραφεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου στην Κοπεγχάγη, ο επικεφαλής του προγράμματος στον Π.Ο.Υ. Διευθυντής Πολιτικής Υγείας και Διατομεακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Γραφείο Π.Ο.Υ., & Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα , Δρ. ΄Αγις Τσουρός.
Σχολιάστε