Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. στα νέα γραφείαIMGP0706Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί   την Παρασκευή  11 Σεπτεμβρίου  2015 και ώρα 12:00 στο νέο γραφείο (φωτογραφίες) του Δ.Λ.Τ. Πόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

IMGP0705

 

1.Διάθεση πίστωσης 2.500,00€ στον ΚΑ 10.6154.0001  για έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης τελών εισιτηρίων επιβατών & οχημάτων.

  1. Διάθεση πίστωσης 9.076.55€ στον ΚΑ. 10.6266.0001 για εργασίες συντήρησης λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής – Συμβουλευτικής υποστήριξης για το έτος 2015.

3.Διάθεση πίστωσης 940,00€ στον ΚΑ 10.6662.0003 για προμήθεια  Υλικών Συντήρησης Ρευματοληπτών Λιμένα.

4.Διάθεση πίστωσης 500,00€ στον ΚΑ 10.6262.0008  για συντήρηση και επισκευή Λοιπών Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

5. Διάθεση πίστωσης 450,00€ στον ΚΑ 10.6662.0010 για προμήθεια υλικών στερέωσης πλωτού προβλήτα.

6. Διάθεση πίστωσης 7.310,00€ στον ΚΑ 10.7135.0022 για προμήθεια ειδικών προστατευτικών ρευματοληπτών λιμένα.

7. Διάθεση πίστωσης 4.050,00€ στον ΚΑ 00.6736.0003 για καταβολή μισθώματος πασσαλωτού προβλήτα Τουριστικού καταφυγίου στη ΔΟΥ για ΕΟΤ.

8. Διάθεση πίστωσης 655,00€ στον ΚΑ 10.7135.0009 για προμήθεια λοιπού  κεφαλαιωτικού εξοπλισμού (φορητά VHF).

9. Διάθεση πίστωσης 920,00€ στον ΚΑ 10.7336.0029 για εργασίες διαμόρφωσης γραφείων Διοίκησης Λιμένα Πόρου.

10. Διάθεση πίστωσης 500,00€ στον ΚΑ 10.6265.0001 για συντήρηση επίπλων,  σκευών και λοιπoύ εξοπλισμού ΔΛΤ.

11. Αίτηση Καραγιάννη Χρήστου για θέση πρόσδεσης Φ/Β «ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ»

 

Εισηγητής των θεμάτων   ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πόρου .

 
Σχολιάστε