Η Γενική Συνέλευση του Ε.Ε.Σ.Π την Κυριακή στις 5μμ στο κτήριο ΣυγγρούLOGO-_._._._Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού – Επαγγελματικού Συλλόγου Πόρου, προσκαλεί τα μέλη του, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 στις 5.00μμ στο Κτήριo Συγγρού για έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ενημέρωση για την αναβολή της Γ.Σ της 19ης Ιανουαρίου 2016 και απόφαση για
τον ορισμό της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των Εκλογών για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2. Έγκριση παράτασης της θητείας του Δ.Σ έως τις Εκλογές.
3. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ για την περίοδο 2012-2015
4. Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2015
5. Κοινοποίηση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
6. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
7. Οικονομικός Προϋπολογισμός για το 2016 (προσωρινός έως την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ)
8. Προγραμματισμός Δράσης για το 2016 (προσωρινός έως την ανάδειξη του νέου
Δ.Σ)
Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος και
δυνατότητα παρεμβάσεων από τα μέλη.
Σημείωση: Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη που θα
έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. (Υπενθυμίζεται πως οι οφειλές
2013-2015 έχουν διαγραφεί).
Σχολιάστε