Η «Αλλαγή Πορείας» ενημερώνει για τα δυο τελευταία Δ.Σ.IMGP7968Η παράταξη της Μείζονος Μειοψηφίας του Δ.Σ. Πόρου «Αλλαγή Πορείας», εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου, αναφορικά με τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις της στο Δ.Σ. της 28.1.2013 και στο πρόσφατο Δ.Σ. της 31.1.2013.

Η παράταξή μας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 31.1.2013 έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:

1. Καταψήφισε την τριμηνιαία έκθεση δ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012 και επισήμανε για μια ακόμα φορά την απαράδεκτη καθυστέρηση στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 2013 (ο οποίος έπρεπε να έχει ψηφιστεί έως τις 30.11.2012).
2. Υπερψήφισε το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, το οποίο ωστόσο θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αφού μέχρι σήμερα ο Δήμαρχος δεν έχει υλοποιήσει καμία πρόταση της Τουριστικής Επιτροπής.
Η παράταξή μας πρότεινε την ακόλουθη προσθήκη στο Πρόγραμμα, η οποία έγινε αποδεκτή:
«Οικονομική ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών προβολής του Πόρου:

Ο Δήμος Πόρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να στηρίζει οικονομικά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία που συντελεί στην τουριστική προβολή του Πόρου, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, διοργανώσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδόσεις βιβλίων, παραγωγές ταινιών κτλ. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό, στον οποίο θα πιστωθεί ποσό το οποίο θα αντιστοιχεί στα 4 τρίμηνα κάθε έτους. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος θα ενημερώσει ότι στην τελευταία συνεδρίαση κάθε τριμήνου θα τίθενται προς συζήτηση στο ΔΣ όλα τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι τότε για το επόμενο τρίμηνο (τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία για την κάθε δράση και τον προϋπολογισμό της). Εφόσον υπάρχουν τέτοια αιτήματα, στη συνεδρίαση αυτή θα συζητείται η κατανομή έως και του ¼ του συνολικού ποσού του κωδικού μεταξύ των αιτημάτων και μέχρι ποσού που θα αντιστοιχεί στο 50% του προϋπολογισμού της κάθε δράσης. Τυχόν ποσά που μένουν αναξιοποίητα από κάθε τρίμηνο, θα μπορούν να επιμερίζονται στα επόμενα τρίμηνα».

Σε ό,τι αφορά το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2013-2014» του Δήμου Πόρου, η Αλλαγή Πορείας στη συνεδρίαση της 28.1.2013, υπέβαλε αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις και παρατηρήσεις της. Ειδικότερα, επισημάναμε ανά σελίδα:
1. Θεωρητικά στοιχεία που αφορούν στην τυπική οργάνωση κάθε Δήμου
, τα οποία απεικονίζουν μια ιδεατή κατάσταση που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική λειτουργία του Δήμου Πόρου.
2. Ψευδή στοιχεία, που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, αναφορικά:
α) με τα οικονομικά του Δήμου: αναφέρεται ότι κάθε χρόνο υποβάλλονται εκθέσεις ορκωτών λογιστών και ισολογισμοί κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, ενώ από τα χρηματικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται λείπουν €843.000
β) με το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών: παρουσιάζονται ανύπαρκτες ενέργειες που υποτίθεται ότι έκανε ο Δήμος
γ) με την πυρασφάλεια: παρουσιάζεται ψευδώς ότι λειτουργεί Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και ότι υπάρχει Σχέδιο Εκτάκτου Δράσης Πολιτικής Προστασίας.
3. Αναφορές σε υπαρκτά προβλήματα (ΒΙΟΚΑ, καθαριότητα, κυκλοφοριακό, ακίνητη περιουσία κ.α.), και σε ενδεδειγμένες κατευθύνσεις για την επίλυσή τους, οι οποίες ταυτίζονται με τις πολιτικές προτάσεις της παράταξής μας, τις οποίες αρνείται να εφαρμόσει η δημοτική αρχή.
Τέλος, επισημάναμε ότι δεν αναφέρονται καθόλου δράσεις: α) κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, β) κατά της δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ., γ) για τον τομέα υγείας, δ) για τη διεκδίκηση των εγκαταστάσεων του Κ.Ε. Πόρος, στ) για την ακτοπλοΐα και τη σύνδεση Πόρου –Γαλατά, ζ) οικονομικής πολιτικής – μείωσης των δημοτικών τελών και η) για την αντιμετώπιση της έλλειψης ελεύθερων παραλιών, τις οποίες και ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Σχολιάστε