Ευχαριστίες από την ΑλυκήΦωτό: Αργύρης Αναγνωστόπουλος

Εκ μέρους των κατοίκων της Αλυκής και της ευρύτερης περιοχής, ο κ. Γιώργος Σαραντόπουλος μας απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον δήμαρχο πόρου κ. Δημητριάδη και τον αντιδήμαρχο κ. Κουτουζή για την καίρια επέμβαση τους ως προς την επίλυση του σοβαρότατου προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στην λιμνοθάλασσα της αλυκής, όταν λόγω καιρικών συνθηκών έφραξε η μοναδική είσοδος-έξοδος που την συνδέει με την θάλασσα.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν έγινε εφικτό να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά ούτως ώστε να μην εμποδίζεται πια η ελεύθερη ροή των υδάτων από και προς την λιμνοθάλασσα.

Χωρίς την καθοριστική αυτή δράση, που διασφάλισε το μέλλον ενός υδροβιότοπου σπάνιας ομορφιάς θα είχαμε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός έλους με όλες τις επακόλουθες συνέπειες.

Κάτοικοι αλυκής – ευρύτερης περιοχής”
Σχολιάστε