Ερώτηση της Γ. Γεννιά για τη δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρείου στον ΠόροΗ βουλευτής Α΄Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργία Γεννιά κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά με την άμεση ίδρυση του Πολυδύναμου Ιατρείου Πόρου, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Δήμου Πόρου και την θετική εισήγηση της αρμόδιας Διοίκησης (2η ΥΠΕ).
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

             Θέμα:     Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στον Πόρο

 

Ο Πόρος είναι νησί του Σαρωνικού με πληθυσμό 4.259 μόνιμων κατοίκων, σύμφωνα  την τελευταία απογραφή. Τους δε καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, ο πληθυσμός αυτός πολλαπλασιάζεται με γεωμετρική πρόοδο.

Παράλληλα και αναπόφευκτα, παρατηρείται αυξημένη νοσηλευτική κίνηση και ανάγκη συνταγογράφησης. Μόνο από τα στοιχεία για το 2016 προκύπτει ότι νοσηλεύτηκαν 1831 ασθενείς και εκτελέστηκαν 2115 συνταγές. Δηλαδή πρόκειται για ανάγκες κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του 50% του πληθυσμού του νησιού. Παρόλη την αυξημένη κίνηση, όμως, υπάρχουν μόνο  δύο ιατροι για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών οι οποίοι μάλιστα υπηρετούν σε θέση ιατρού Υπόχρεου Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Ως προς το μείζον αυτό ζήτημα υπήρξαν και στο παρελθόν τόσο δικές μας παρεμβάσεις όσο και της δημοτικής αρχής. Με σειρά επίμονων και τεκμηριωμένων ενεργειών είχε τεθεί και αποδειχθεί το αυτονόητο αίτημα ότι οι βασικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, και –κυρίως- η άμεση βοήθεια σε επείγοντα περιστατικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται εντός του νησιού και να λειτουργούν σε 24ωρη βάση.   Προς τούτο, είχε, συγκεκριμένα, προταθεί η αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου σε Πολυδύναμο Ιατρείο. Διότι το νησί του Πόρου είναι το μόνο του με τέτοιο πληθυσμιακό μέγεθος και  επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, στο οποίο δεν λειτουργεί Πολυδύναμο Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας.

Πρόσφατα όμως υπήρξε θετική ανταπόκριση από τη Δοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία προώθησε στις 17.5.2017, με θετική εισήγηση, στο Υπουργείο Υγείας σας το πάγιο αυτό αίτημα. Πιο συγκεκριμένα, στο υπ’ αρίθμ. ΔΠΑΠ21930/17-5-2017 έγγραφο, προτείνεται η  αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου σε Πολυδύναμο και η σύσταση, επιπλέον των υφιστάμενων θέσεων ιατρικού προσωπικού, των ακόλουθων πέντε νέων θέσεων: μίας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, μίας Παιδιατρικής, μίας Οδοντιατρικής, μίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, μίας ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Σημειώνεται, δε, ότι οι σχετικές οργανικές θέσεις θα προκύψουν από θέσεις του Κ.Υ. Θήρας, το οποίο καταργήθηκε, και όχι από μείωση θέσεων του Κ.Υ.Γαλατά. Επομένως δεν θα επιβαρυνθεί άλλη περιοχή ή οι κάτοικοί τους.

Επιπρόσθετα υπάρχει ήδη πρόβλεψη και για τη στέγασή του, όπως προβλέπει η σχετική εισήγηση ως προϋπόθεση, αφού ήδη η παρούσα δημοτική αρχή έχει λάβει ομόφωνη απόφαση.  Σύμφωνα με αυτήν, το Ιατρείο θα στεγαστεί σε πτέρυγα του «κτηρίου Κ.ΑΠ.Η.» του Δήμου Πόρου, το οποίο παραχωρείται προς χρήση στο Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου που πρόκειται να συσταθεί.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ξεκάθαρα ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί και ολοκληρωθεί όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητος των εμπλεκομένων.

Επειδή επιπλέον είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη δημιουργίας Πολυδύναμου Ιατρείου εξαιτίας των αυξημένων αναγκών και της ελλιπούς στελέχωσης του υπάρχοντος Ιατρείου.

Επειδή αυτή η αναβάθμιση θα αποτελέσει αναμφίλεκτα ορόσημο στην ποιότητα ζωής και θα αναβαθμίσει την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατοίκων και των επισκεπτών.

Επειδή μια τέτοια υλοποίηση θα τονώσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Επειδή απ’ όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες και νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας, καθίσταται σαφές ότι η αναβάθμιση της ποιότητας, των συνθηκών και του θεσμού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί προτεραιότητα και μείζονος σημασίας εγχείρημα.
                                      Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Τί προτίθεται να πράξει αναφορικά με το ανωτέρω περιγραφόμενο ζήτημα ειδικώς και μετά τη θετική εισήγηση της αρμόδιας Διοικήτριας, και
  2. Εάν πρόκειται να προβεί άμεσα στη λήψη σχετικής απόφασης και νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα επιτρέπει την πάραυτη δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρείου στον Πόρο

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Γεωργία Γεννιά
Σχολιάστε