Εποχικό προσωπικό προσλαμβάνει το Λιμενικό ΤαμείοΠροσλήψεις 8 εποχικών υπαλλήλων ανακοινώνει το Λιμενικό Ταμείο Πόρου. Πρόκειται για 5 άτομα στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα, για 2 άτομα ως εισπράκτορες παροχών λιμένα και για 1 για γραμματειακή υποστήριξη. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Για τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ
Σχολιάστε