Επιστολή προς το ΤΑΙΠΕΔ από τον Γιάννη ΔημητριάδηDIMITRIADIS-009905Επιστολή προς το ΤΑΙΠΕΔ, απέστειλε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Πόρου Γιάννης Δημητριάδης.
Στην επιστολή εκτίθενται οι βασικές πτυχές του θέματος της ιδιωτικοποίησης του «Λιμανιού του Πόρου» και κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με αυτές. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης σήμερα το πρωί είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία επιβεβαίωσε την ορθότητα των ζητημάτων που τίθενται στην επιστολή του. Η υπάλληλος του ΤΑΙΠΕΔ, ανέφερε στον κ. Δημήτριάδη ότι τα ερωτήματα που υποβάλει είναι εύλογα, αλλά προς το παρόν -και παρά την έναρξη του διαγωνισμού- δεν υπάρχει απάντηση για αυτά.
Εν ολίγοις, όπως μας ενημερώνει ο κ. Δημητριάδης, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να μεταβιβάσει ένα «μέρος» του «Λιμένα του Πόρου» (όπως αυτός ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις), το οποίο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς, ενώ τα υπόλοιπα μέρη θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένη νομική ή πολιτική πρόβλεψη για την αξιοποίησή τους, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από το νόμο η επιστροφή τους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Ακολουθεί η επιστολή του κ. Δημητριάδη προς το ΤΑΙΠΕΔ:

ημερομηνία  : 8.4.2013                                ΠΡΟΣ: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

αρ. πρωτ.     : 12                                                        Περιουσίας  του Δημοσίου

 

 

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με έκταση λιμένα Πόρου

 

 Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την Διυπουργική Απόφαση 218/2012, μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους του «Τουριστικού Λιμένα Πόρου» και του «Λιμένα Πόρου, όπως αυτός χωροθετήθηκε και προκύπτει από την από 22 Φεβρουαρίου 2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (φεκ 93ΑΑΠ/2008) περί επανακαθορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένος Πόρου, δικαιοδοσίας του ΔΛΤ Πόρου με το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα». Η επικαλούμενη απόφαση Περιφερειάρχη, με τη σειρά της, εγκρίνει αυτούσια την Απόφαση 111/2006 του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί «επανακαθορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρου». Σύμφωνα με την τελευταία (και παρά τον ελλιπή τίτλο της), τα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρου επανακαθορίστηκαν ως προς το πλάτος αυτής μόνο σε ένα τμήμα του μήκους της (μπροστά από τον παραδοσιακό οικισμό, από το νέο λιμάνι έως τη  θέση Σταυρός) και διατηρήθηκαν ως είχαν σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα (ρητά: «βόρεια πλευρά του καναλιού Πόρου», «όρμος Ασκελίου», «όρμος Μοναστηρίου», «όρμος Μικρού Νεωρίου», «όρμος Μεγάλου Νεωρίου», «Μπούγια», «Πλάκα», «Αλυκή»). Το δε επισυναπτόμενό στην απόφαση διάγραμμα αποτυπώνει μόνο το τμήμα στο οποίο τα όρια επανακαθορίστηκαν και όχι συνολικά τη χζλ όπως προκύπτει από την απόφαση. Επομένως, στο ΤΑΙΠΙΕΔ μεταβιβάστηκε το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους ολόκληρης της χζλ και όχι μόνο του τμήματός της μπροστά από τον παραδοσιακό οικισμό.

Το ίδιο άλλωστε επαληθεύεται και από τη διατύπωση της Διυπουργικής Απόφασης, στην οποία η μεταβιβασθείσα έκταση περιγράφεται ως «Λιμένας του Πόρου (και όχι τμήμα αυτού) …όπως προκύπτει από την …Απόφαση …με το συνημμένο …διάγραμμα», αλλά και από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4545/8.11.2012 έγγραφο του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Τ. Αθανασόπουλου προς το Δήμαρχο Πόρου κ. Στρατηγό, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Ειδικότερα, για το λιμένα και τουριστικό λιμένα Πόρου προκρίνεται η αξιοποίηση τμήματος της χερσαίας τους ζώνης… στο προσεχές χρονικό διάστημα τα όρια προς παραχώρηση θα καθοριστούν με ακρίβεια και θα αφορούν σε υποσύνολό της χερσαίας ζώνης των λιμένων, αφού προηγουμένως ζητηθούν οι παρατηρήσεις των τοπικών αρχών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία».

 

Ωστόσο, παρά τη δημοσίευση της από 3.4.2013 «Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος» για την παραχώρηση του Λιμένα, τα όρια του προς παραχώρηση «μέρους» δεν προσδιορίστηκαν. Όπως προκύπτει από την Πρόσκληση, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποφασίσει να παραχωρήσει «μέρος του λιμένος Πόρου και το Τουριστικό Καταφύγιο», τα οποία, σύμφωνα με τον ορισμό της σελ.8 αποτελούν τον «Τουριστικό Λιμένα» του Πόρου (έννοια που εμπεριέχει και την δυνατότητα δημιουργίας μαρίνας). Αντίθετα, το όποιο υπόλοιπο «μέρος» του Λιμένα Πόρου, αφενός δεν παραχωρείται με το συγκεκριμένο διαγωνισμό και εξακολουθεί να τελεί υπό τις προβλέψεις της Διυπουργικής Απόφασης 218/2012 και του Ν. 3985/2011 (δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ έχει την δυνατότητα/υποχρέωση παραχώρησής του σε τρίτους) και αφετέρου σε αυτό επιτρέπονται εν δυνάμει όλες οι χρήσεις.

Σύμφωνα με το Προοίμιο της διακήρυξης, η έκταση του προς παραχώρηση Τουριστικού Λιμένα Πόρου, (α) περιγράφεται στην ενότητα 3 και (β) απεικονίζεται στο Παράρτημα Γ»:

α) Ως προς την περιγραφή: Στην ενότητα 3, περιγράφεται μεν επακριβώς το Τουριστικό Καταφύγιο («έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 6566/31.5.2005/ΦΕΚ 779/Β/2005»), αλλά δεν περιγράφεται καθόλου το «μέρος του λιμένα». Αντίθετα, αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασης του τουριστικού καταφυγίου προς τον λιμένα («εντός της λεκάνης του λιμένος του Πόρου, φτάνοντας σε χωρητικότητα που υπολογίζεται σε 90 σκάφη και με χερσαία ζώνη 1.500 τ.μ.»), σε έκταση η οποία δεν οριοθετείται με κανένα τρόπο. (επισημαίνουμε παρεμπιπτόντως ότι το «Τουριστικό Καταφύγιο» δεν εμπίπτει στις προδιαγραφές του σχετικού ορισμού της  σελ.8 της διακήρυξης, αφού δεν διαθέτει καθόλου κτιριοδομικές υποδομές).

β) Ως προς την απεικόνιση: Στο Παράρτημα Γ, οι χρησιμοποιηθείσες αεροφωτογραφίες απεικονίζουν ολόκληρες τις μεταβιβασθείσες στο ΤΑΙΠΕΔ εκτάσεις μόνο των λιμανιών Αλίμου και Ν. Επιδαύρου, οι οποίες και επισημαίνονται χονδρικά εντός κόκκινου κύκλου. Αντίθετα, οι μεταβιβασθείσες εκτάσεις των λιμανιών του Πόρου και της Ύδρας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από την κλίμακα της χρησιμοποιούμενης αεροφωτογραφίας, δεν απεικονίζονται στο σύνολό τους και γι’ αυτό δεν βρίσκονται εντός κύκλου. Στις περιπτώσεις των δύο αυτών λιμανιών, επισημαίνονται, με γραμμική ευθεία επισήμανση κόκκινου χρώματος, οι προβλήτες τμημάτων των λιμανιών, χωρίς πλάτος της αντίστοιχης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης. Δηλαδή, στα πρώτα δύο λιμάνια η χρωματική επισήμανση υποδεικνύει χονδρικά την συνολική παραχωρηθείσα στο ΤΑΙΠΕΔ έκταση, ενώ στα δύο τελευταία υποδεικνύει ελλειπώς μόνο μέρος αυτής. Ωστόσο, και στις τέσσερις περιπτώσεις, ο κοινός τίτλος που υποδεικνύει «τι δείχνουν» οι επισημάνσεις, δεν είναι –όπως θα ήταν λογικό με βάση όλα τα υπόλοιπα- «παραχωρηθείσα περιοχή», αλλά «προτεινόμενη περιοχή για χρήση σκαφών αναψυχής». Δηλαδή, η έκταση που επισημαίνεται στην απεικόνιση (1) προσδιορίζεται κατά προσέγγιση (μόνο ως προς το μήκος της, χωρίς όρια, συντεταγμένες και τοπογραφικό, αλλά με παχιές γραμμές υπό μορφή σημειώσεων), (2) προσδιορίζεται μη περιοριστικά («προτεινόμενη» ως προς τα όρια και την χρήση της) και (3) δεν είναι ούτε εκείνη που μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, ούτε εκείνη που παραχωρεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε πολύ όπως μάς απαντήσετε εγγράφως  στα κάτωθι ερωτήματα, καθώς και προγραμματίσετε συνάντηση  εκπροσώπων σας με αντιπροσωπία της παράταξής μας, προκειμένου να μάς ενημερώσετε και προφορικά σχετικά με το θέμα:

  1. Ποια είναι τα όρια του «μέρους του Λιμένα Πόρου» που παραχωρείται με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, πώς περιγράφονται με νομικά δεσμευτικό τρόπο, και σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί, με ποια διαδικασία θα καθοριστούν;
  2. Πώς πρόκειται να αξιοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ το μέρος του «Λιμένα Πόρου» που υπάγεται στην οριοθέτηση της Απόφασης 111/2006 του ΔΛΤ και δεν παραχωρείται με το συγκεκριμένο διαγωνισμό;
  3. Οι ανωτέρω υπό 1 και 2 πληροφορίες, έχουν γνωστοποιηθεί στον Δήμο Πόρου;
  4. Ζητήθηκαν τελικά οι παρατηρήσεις των τοπικών αρχών και, αν ναι, ποιες αρχές υπέβαλαν τέτοιες παρατηρήσεις (παρακαλούμε για τη χορήγηση αντιγράφων), δεδομένου ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, δηλαδή το ΔΣ Πόρου, ουδέποτε έχει ενημερωθεί ή διατυπώσει παρατηρήσεις για το εν λόγω θέμα.

 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι παρατάξεις της μειοψηφίας δεν έχουν κληθεί σε καμία ενημερωτική συνάντηση που ενδεχομένως έχει γίνει μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και αιρετών της περιοχής μας και ότι δεν έχουν λάβει ποτέ (όπως και το ΔΣ) καμία επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα, με αποτέλεσμα το παντελές έλλειμμα τέτοιας ενημέρωσης (αν τυχόν τέτοια παρέχεται αποκλειστικά στη δημοτική αρχή, δεν διοχετεύεται εν συνεχεία στους πολίτες και τους δημοτικούς συμβούλους) να συντελεί στην δεδομένη καχυποψία της τοπικής κοινωνίας για τον συντελούμενο σχεδιασμό.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ιωάννης Δημητριάδης
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Το ΤΑΙΠΕΔ δεν πρόκειται να ασχοληθεί με επιστολές που του πάνε κόντρα. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αποφάσεις του ΣτΕ που του πάνε κόντρα. Είναι σαφές ότι όλο το ΤΑΙΠΕΔ είναι αντι-συνταγματικό, ως προς την σύστασή του και την λειτουργία του. Είναι σαφές ότι η σημερινή κυβέρνηση μας είπε ψέμματα προεκλογικά, ότι θα διαπραγματευτεί οτιδήποτε. Είναι σαφές ότι η μόνη μας λύση είναι με μια νέα κυβέρνηση να ακυρώσουμε ότι έχει υπογραφτεί με βάση τα μνημόνια.
    Θετικό όμως είναι ότι τους ενοχλούμε με χαρτιά, για να δείχνουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας.

Σχολιάστε