Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του Δήμου Πόρου στην Καθαριότητα και την Ανακύκλωση το 2016anakl1

Εντυπωσιακή πρόοδος στον τομέα της Καθαριότητας σημειώθηκε το 2016 στον Δήμο Πόρου. Εκτός από την εφαρμογή του νέου συστήματος αποκομιδής στην παραλία του Πόρου (χωρίς κοινόχρηστους κάδους, αλλά με «ατομικούς» για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τους οποίους γίνεται απευθείας η απόρριψη στα απορριμματοφόρα), ο Δήμος μας σημείωσε ρεκόρ στην Ανακύκλωση, καθώς από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 συνέλλεξε συνολικά και απέστειλε στο εργοστάσιο Ανακύκλωσης 197 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, εκτελώντας 49 δρομολόγια.

Η δημοτική αρχή κατά την περίοδο αυτή είχε το δύσκολο έργο, όχι μόνο να στήσει ένα νέο δίκτυο μπλε κάδων και να ξεκινήσει να λειτουργεί για πρώτη φορά το έργο Ανακύκλωσης, αλλά, επιπλέον, να στήσει ένα αντίστοιχο δίκτυο πράσινων κάδων (αφού μέχρι τότε οι παλιοί μπλε κάδοι χρησιμοποιούνταν για τα σύμμικτα απορρίμματα) και κυρίως να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων ότι η διαδικασία συντελείται κανονικά. Επιπλέον, ανέλαβε το ρίσκο να εφαρμόσει την καινοτομία του νέου συστήματος αποκομιδής στην παραλία, η οποία, εκτός από την καθαριότητα που προσέδωσε στην καρδιά του νησιού, προκάλεσε την ανάγκη στους καταναλωτές να μειώσουν τον όγκο των σύμμεικτων απορριμμάτων τους, δίνοντάς τους πολύ καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα αποκομιδής των μπλε κάδων. Για την επιτυχία των παραπάνω, καθοριστικής σημασίας ήταν α) ο διαχωρισμός της αποκομιδής και μεταφοράς της ανακύκλωσης από την εργολαβία καθαριότητας και ο απόλυτος έλεγχός της από τον Δήμο (αφού η διενέργειά της από τον ίδιο φορέα που κάνει την αποκομιδή των σύμμικτων ενέχει πάντα τον κίνδυνο της ανάμειξης), β) η εκστρατεία ενημέρωσης και γ) η μηνιαία δημοσιοποίηση των επίσημων απογραφικών δελτίων του έργου ανακύκλωσης στον Δήμο.

Στον ακόλουθο Πίνακα παρατίθενται τα αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία του έργου Ανακύκλωσης από τον 8ο του 2015 έως τον 9ο του 2016:

ΜΗΝΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝΟΙ
Αύγουστος 2015 3 9,65
Σεπτέμβριος 2 7,45
Οκτώβριος 2 11,3
Νοέμβριος 1 4,8
Δεκέμβριος 1 4,8
Ιανουάριος 2016 1 4
Φεβρουάριος 1 4
Μάρτιος 2 9
Απρίλιος 3 12
Μάιος 2 8
Ιούνιος 4 14
Ιούλιος 7 29
Αύγουστος 13 49
Σεπτέμβριος 7 29
ΣΥΝΟΛΟ 49 197

* Πηγή: Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

 

 

 
Σχολιάστε