Ενημέρωση πληγέντων από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014zimies16Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει  ότι στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ.  ΔΑΕΦΚ/οικ.5101/Α.321 Απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ, αναφορικά με τις εν ισχύ  προθεσμίες και τις διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για τις  ζημιές που υπέστησαν τα κτίρια από τις πλημμύρες της 8ης & 9ης  Δεκεμβρίου 2014 στον Πόρο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου Πόρου, τηλ. επικοινωνίας: 2298029137.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9C%CE%A54653%CE%9F%CE%9E-%CE%94%CE%94%CE%A9?inline=true

 
Σχολιάστε