Ενημέρωση Δήμου Πόρου για τον ΒΙΟΚΑ______ - 2Δημοσιεύουμε το 4ο κατά σειρά (από τον Οκτώβρη του 2014) ενημερωτικό έγγραφο του Δήμου Πόρου προς την Περιφέρεια Αττικής και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αναφορικά με την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Πόρου – Γαλατά.
Ειδικότερα, στο έγγραφο α) συνοψίζεται το περιεχόμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 16.4.2014 στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, β) εκτίθενται οι νεότερες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα και γ) συνοψίζονται οι αμετάκλητες θέσεις του Δήμου Πόρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως έχουν εκφραστεί με τις Αποφάσεις του ΔΣ Πόρου.

ΠΡΟΣ:  Περιφέρεια Αττικής,

  1. Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρ. Δούρου
  2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων Αττικής, κ. Τ. Χατζηπέρο
  3. Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και

     Υποδομών, κ. Κ. Φλώρο

  1. Προϊστάμενο Τ.Τ.Υ.Ν.Δ., κ. Στ. Βεϊόγλου

 

ΚΟΙΝ: βλ. Πίνακα Διανομής

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις θέσεις του Δήμου Πόρου, αναφορικά με του ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά, μετά από τη σύσκεψη της 16.3.2015 στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Σχετ. : Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6627/2.10.2014, 6833/9.10.2014,

7765/20.11.2014 και 839/10.2.2015 έγγραφά μας

 

    Σε συνέχεια της σύσκεψής που πραγματοποιήθηκε στις 16.3.2015 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Τ. Χατζηπέρου (συμμετέχοντες: κ. Χατζηπέρος, κ. Δημητριάδης, κ. Καραγιάννης, κ. Κουτουζής, κ. Φλώρος, κ.Βεϊόγλου, κ. Μοσχολέας και άλλα στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου Πόρου) με θέμα τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Πόρου – Γαλατά, Α) συνοψίζουμε το περιεχόμενο της σύσκεψης,  Β) παραθέτουμε τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα και Γ) σάς γνωστοποιούμε τις θέσεις του Δήμου Πόρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

 

 

Α) Περιεχόμενο Σύσκεψης

Κατά τη σύσκεψη, η θέση του Δημάρχου Πόρου ήταν η εξής: από τις 17.12.2013 οπότε και το ΔΣ Πόρου, αποδέχτηκε την πρόταση του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Κατσικάρη, για ανάληψη από την Περιφέρεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών σύνταξης και εκτέλεσης «Συνολικής Μελέτης» για την οριστική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του ΒΙΟΚΑ, η Περιφέρεια είναι εκείνη που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση των προβλημάτων. Έκτοτε, η Περιφέρεια, όχι μόνο δεν τήρησε την ως άνω δέσμευσή της, αλλά απολύτως απαράδεκτα στις 6.2.2015 επέβαλε στον Δήμο Πόρου διοικητικές κυρώσεις, θεωρώντας τον ως υπότροπο για το γεγονός ότι από τις 22.1.2014 (όταν και είχαν υποβληθεί οι προηγούμενες κυρώσεις) έως σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το διάστημα ευθύνης των νέων αιρετών αρχών (από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως σήμερα), εξ αρχής υπήρξε συνεννόηση μεταξύ Δημάρχου Πόρου και Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, και σχετική δημόσια δέσμευση από τον δεύτερο, σύμφωνα με την οποία, μέχρι το Πάσχα θα αντιμετωπίζονταν όλα τα προβλήματα του ΒΙΟΚΑ στο λιμάνι του Πόρου. Σε συνέχεια της συνεννόησης αυτής, ο Δήμος (βρισκόμενος μάλιστα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των πλημμυρών της 9ης Δεκεμβρίου 2014), με τη βοήθεια του Τεχνικού του Συμβούλου, εταιρίας ΕΜΒΗΣ Α.Ε. (στην οποία με την υπ’ αριθμ. 146/2014 απόφαση ΔΣ ανατέθηκε η σύνταξη Έκθεσης συνολικής διάγνωσης των αιτιών των προβλημάτων του ΒΙΟΚΑ και η διατύπωση προτάσεων για την οριστική αντιμετώπισή τους), υπέβαλε  εγγράφως τα εξής αιτήματα προς την Περιφέρεια: α) στις 15 Δεκεμβρίου 2014, με κατεπείγουσα Απόφαση ΔΣ (181/2014) αιτήθηκε την υλοποίηση (ή την επιχορήγηση του για να την υλοποιήσει ο ίδιος) υφιστάμενης Μελέτης κόστους 100.000€ για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων προβλημάτων στα αντλιοστάσια του δικτύου,β) με την ίδια Απόφαση ΔΣ αιτήθηκε την εκτέλεση νέων επειγουσών ενεργειών, γ) στις 17 Φεβρουαρίου υπέβαλε πλήρη Μελέτη επισκευής όλου του βαρυτικού δικτύου της Σφαιρίας (λιμάνι), πριν τη σύνταξη της οποίας ανέθεσε γεωτεχνική έκθεση, η οποία κατέδειξε τις θεμελιώδεις αιτίες των κατασκευαστικών αστοχιών κάθε προηγούμενης Μελέτης και αιτήθηκε την υλοποίησή της (ή την επιχορήγησή του για να την υλοποιήσει ο ίδιος) και δ) στις 13.11.2014 ζήτησε τη διενέργεια στατικού και γεωλογικού ελέγχου στην μονάδα ΒΙΟΚΑ. Μέχρι την διενέργεια της σύσκεψης και ενώ ο Δήμος είχε ανταποκριθεί σε χρόνους ρεκόρ σε κάθε ευθύνη για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, η Περιφέρεια δεν είχε ανταποκριθεί σε κανένα από τα ανωτέρω αιτήματα, ούτε είχε απαντήσει σε κανένα από τα ανωτέρω έγγραφα.

Με εκείνα τα δεδομένα, κατά τη σύσκεψη ο Δήμαρχος Πόρου:                   α) εξέφρασε τη διαπίστωση ότι καμία αντιμετώπιση του προβλήματος δεν προλαβαίνει να γίνει πριν το καλοκαίρι και έθεσε ως στόχο την επίτευξη μερικής λύσης πριν το καλοκαίρι του 2016 και οριστικής πριν το καλοκαίρι του 2017,     β) καταλόγισε την ευθύνη για την διατήρηση των προβλημάτων από τον Δεκέμβρη του 2013 και ύστερα αποκλειστικά στην Περιφέρεια και διαμαρτυρήθηκε έντονα για την στάση της (αποποίηση ευθύνης και απόδοσή της στο Δήμο και αδράνεια), γ) αιτήθηκε εκ νέου όσα είχε αιτηθεί και εγγράφως, δ) επανέλαβε την πάγια θέση για εκπόνηση νέων μελετών, έργων και εργασιών μόνο επί τη βάση της πραγματογνωμοσύνης και των υποδείξεων του Τεχνικού του Συμβούλου και ε) ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της συμμετοχής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων στη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ.

Η θέση των εκπροσώπων της Περιφέρειας, ήταν: α) σύμφωνα με τον κ. Χατζηπέρο, ότι η Μελέτη των 100.000€ θα προλάβαινε να εκτελεσθεί πριν το Πάσχα και με αυτό το δεδομένο ο Δήμος θα μπορούσε να διακόψει την εκροή λυμάτων στο λιμάνι, β) σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, ότι η Μελέτη της Σφαιρίας δεν μπορεί να εκτελεσθεί αυτοτελώς, λόγω του ότι χρειάζεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία είναι δύσκολο να εγκριθεί αυτοτελώς και επομένως θα ήταν σκόπιμο να ενταχθεί σε ευρύτερη «Συνολική Μελέτη», η οποία θα αφορά σε όλο το δίκτυο και τη μονάδα και θα μπορούσε να είναι έτοιμη σε διάστημα δέκα (10) ημερών, γ) σύμφωνα με τον κ. Χατζηπέρο, σε ότι αφορά την αυτοτελή ή μη υλοποίηση της Μελέτης της Σφαιρίας, ότι η τελική θέση της Περιφέρειας θα διατυπωνόταν το επόμενο διάστημα, αφού εξετάζονταν όλες οι παράμετροι του θέματος και δ) ότι η συμμετοχή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων δεν υπαγόταν στο αντικείμενο της σύσκεψης.

 

Β) Νεότερες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα:

Μόλις χθες 7.4.2015 (δύο βδομάδες μετά τη σύσκεψη και τέσσερις μέρες πριν το Πάσχα) απεστάλη από την Περιφέρεια η υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση της Μελέτης των 100.000€, προκειμένου ο Δήμος να εκκινήσει τη διαδικασία διαγωνισμού (η οποία απαιτεί περίπου έναν μήνα). Η κατάσταση του δικτύου εξακολουθεί να είναι δραματική και, ελλείψει των εργασιών που περιλαμβάνονται στην ως άνω Μελέτη, ο Δήμος αδυνατεί (χωρίς η υπαιτιότητα να είναι δική του) να παύσει την παροχέτευση των λυμάτων στο λιμάνι. Σε ό,τι αφορά την Μελέτη της Σφαιρίας, ο Δήμος διαπίστωσε ότι για την έγκρισή της δεν απαιτείται νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ387/4544/13/22-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΡ1Κ-Χ4Θ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟΚΑ καλύπτει τα σχετικά έργα και επομένως μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα αυτοτελώς. Κατά τα λοιπά δεν έχει απαντηθεί από την Περιφέρεια κανένα από τα εκκρεμή έγγραφα του Δήμου Πόρου.

 

Γ) Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι οριστικές και αμετάκλητες θέσεις του Δήμου Πόρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι οι ίδιες που έχει διατυπώσει εγγράφως και προφορικά, ήτοι:

α) Να υλοποιηθεί άμεσα και αυτοτελώς η Μελέτη της Σφαιρίας. Τονίζουμε ότι η άμεση αποκατάσταση του δικτύου της Σφαιρίας, εκτός του ότι είναι η συντομότερη οδός για να αποφορτισθεί περιβαλλοντικά το λιμάνι, θα αποκλείσει τα χιλιάδες κυβικά θαλασσινού νερού που εισέρχονται καθημερινά στο δίκτυο, και θα προκαλέσει έτσι τεράστια ελάφρυνση και στην υπολειτουργούσα μονάδα του ΒΙΟΚΑ (συντριπτικά λιγότερα μεταφερόμενα κυβικά θαλασσινού νερού και εξάλειψη της καταστροφικής για τον Η/Μ εξοπλισμό, αλατότητας). Σε διαφορετική περίπτωση, η καθυστέρηση που θα προκληθεί από τυχόν ένταξη της Μελέτης της Σφαιρίας σε μελλοντική «Συνολική Μελέτη», θα προκαλέσει πρωτοφανή περιβαλλοντική κρίση, τόσο στο λιμάνι, όσο και στη μονάδα.

β) Να εκπονηθεί από την Περιφέρεια Μελέτη για τα υπόλοιπα τμήματα του ΒΙΟΚΑ (δίκτυα Καλαυρίας και μονάδα) μόνο επί τη βάση της πραγματογνωμοσύνης και των υποδείξεων του Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου, οι οποίες θα παραδοθούν στις αρχές του επερχόμενου καλοκαιριού.

γ) Να εκτελεσθούν (ή χρηματοδοτηθούν) από την Περιφέρεια οι «επείγουσες» συμπληρωματικές εργασίες που είχε αιτηθεί ο Δήμος με την Απόφαση ΔΣ 181/2014.

δ) Να διενεργηθεί άμεσα από την Περιφέρεια στατικός και γεωλογικός έλεγχος που έχει αιτηθεί ο Δήμος από τις 13.11.2014 για την μονάδα ΒΙΟΚΑ.

ε) Να διευθετηθεί άμεσα, εντός του τρέχοντος έτους, με ευθύνη της Περιφέρειας το ζήτημα της οικονομικής (και μόνο) συμμετοχής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων στην αποκατάσταση και λειτουργία των υποδομών του ΒΙΟΚΑ.

 

Παρακαλώ για την αποδοχή των ανωτέρω και για την έγγραφη σχετική ενημέρωσή μου.

 

Ο Δήμαρχος Πόρου

 

 

Ιωάννης Δημητριάδης
Σχολιάστε