Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στον Δήμο Πόρου 

 

dimos porouΟ Δήμος Πόρου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και αφορούν στην διανομή βασικών ειδών διαβίωσης(τρόφιμα, καθαριστικά, ρουχισμός κ.λ.π.)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ πολίτες με εισόδημα από 3000 € που αυξάνεται ανάλογα την ειδική περίπτωση και κατοικούν στα όρια του Δήμου Πόρου να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Πρόγραμμα έως 05.08.2015.

Ενδεικτικές περιπτώσεις ωφελούμενων ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια:

 

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 3.000€ 250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 4.500€ 375€
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 5.400€ 450€
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300€ 525€
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200€ 600€
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8.100€ 675€

 
Σχολιάστε