Ενημέρωση για τις εγγραφές στο ΚΔΑΠ – Προλάβετε την προθεσμίαΠαρακαλούνται όσες μητέρες ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΚΔΑΠ γιατί η προθεσμία τελειώνει.
Η εγγραφή ισχύει για ολόκληρο το σχ. έτος 2017-1018. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μητέρες που είναι άνεργες, αυτοαπασχολούμενες ή εργαζόμενες με ΙΚΑ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: ΚΔΑΠ Πόρου: 2298022760, Ελένη Παύλου 6947406868

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ και ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ΜΗΤΕΡΑΣ και ΣΥΖΥΓΟΥ – ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες μισθωτές (ΙΚΑ)
(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ‘H ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ
(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
4) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ Η’ ΜΕΡΙΚΗ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ Η’ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
6) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η’ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΝΑΚΑ Ε4.
Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες αυτοαπασχολούμενες (ΟΑΕΕ)
(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
4) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
5)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.
6)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
7)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ)
(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
4) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
5)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ
Δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες άνεργες
(1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
4) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
Σχολιάστε