Ενημέρωση από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πόρουdia-biouΑπό το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πόρου, λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πόρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγή Υγείας που αναμένονταν να γίνει δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί τελικά. Ο λόγος μη υλοποίησης είναι η γραφειοκρατική καθυστέρηση του εγγράφου της Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου της εκπαιδεύτριας από την υπηρεσία της( Νοσοκομείο Έλενα) . Ελπίζουμε ειλικρινά να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Σχολιάστε